Најчесто поставувани прашања

Изберете категорија и одберете соодветен предмет.

Лото тикети

Дали може некои од комбинациите да ги одберам јас а некои со користење на алатката “quick pick”?

Може. Методот на одбирање на броевите зависи од Вас.

Каде можам да ги проверам тикетите купени на ?

За да ги проверете тикетите што сте ги купиле, Ве молиме продолжете кон корисничкиот панел и кликнете на полето “Moи тикети”.

Што значи “quick-pick”?

Quick-pick алатката Ви овозможува да го пополните Вашиот тикет со броеви по случаен избор.

Што значи бројот на линиите?

Со други зборови, тоа е бројот на записи (комбинации на броеви) со кои сакате да учествувате во извлекувањето.

Што значи пораката “Во тек ” прикажана во полето за одбројување за следното извлекување?

Оваа порака се прикажува во полето за одбројување кога тикетите за следното извлекување не се продаваат и системот ги чека резултатите од извлекувањето.

Што значи пораката “Тикетите за најблиското излекување не се достапни”?

Оваа порака значи дека тикетите за најблиското извлекување не се продаваат повеќе. Продажбата на билети за најблиското извлекување завршува околу два часа пред започнување на извлекувањето. Може да добиете подетални информации за времето на продажба од точка 5 од Условите за користење.