Најчесто поставувани прашања

Изберете категорија и одберете соодветен предмет.

Лотарија и зголемување на сумата

Кога и каде се одржуваат извлекувањата?

Извлекувањата се одржуваат во земјата која е потекло на одредената лотарија. Може да најдете детални информации за местото и времето на извлекувањето на соодветната лотарија на страната за информации на лотаријата.

Колку пати може да се зголеми главната премија во одредена лотаријата?

Некои лотарии немаат максимално ограничување на зголемувањето на главната премија, додека во други постои ограничување.Може да добиете подетални информации на страната за информации на одредената лотарија.

Што означува џекпотот?

Џекпот се однесува на главната премија. Џекпот може да се однесува и на зголемената главна премија.