Резултати од лотаријата Евро Милионс и добитни броеви - 29 септември 2023 18:30:00 UTC

9
11
13
21
32
2
7
Проценет џекпот: 130.000.000 €
Tier Натпревар
Х
+
Х
Добитници Исплата по добитник
Награда#1 I Натпревар
Х
Х
:
5+ 2
Добитници:   1 Исплата по добитник:   130.000.000,00 €
Награда#2 II Натпревар
Х
Х
:
5+ 1
Добитници:   16 Исплата по добитник:   81.127,90 €
Награда#3 III Натпревар
Х
Х
:
5+ 0
Добитници:   25 Исплата по добитник:   12.135,00 €
Награда#4 IV Натпревар
Х
Х
:
4+ 2
Добитници:   147 Исплата по добитник:   642,80 €
Награда#5 V Натпревар
Х
Х
:
4+ 1
Добитници:   2.294 Исплата по добитник:   75,80 €
Награда#6 VI Натпревар
Х
Х
:
3+ 2
Добитници:   5.675 Исплата по добитник:   32,40 €
Награда#7 VII Натпревар
Х
Х
:
4+ 0
Добитници:   4.422 Исплата по добитник:   29,20 €
Награда#8 VIII Натпревар
Х
Х
:
2+ 2
Добитници:   69.584 Исплата по добитник:   9,20 €
Награда#9 IX Натпревар
Х
Х
:
3+ 1
Добитници:   90.926 Исплата по добитник:   7,90 €
Награда#10 X Натпревар
Х
Х
:
3+ 0
Добитници:   177.627 Исплата по добитник:   7,50 €
Награда#11 XI Натпревар
Х
Х
:
1+ 2
Добитници:   321.029 Исплата по добитник:   5,00 €
Награда#12 XII Натпревар
Х
Х
:
2+ 1
Добитници:   1.144.130 Исплата по добитник:   4,40 €
Награда#13 XIII Натпревар
Х
Х
:
2+ 0
Добитници:   2.286.033 Исплата по добитник:   3,60 €
Вкупна сума: Вкупно добитници:   4.101.909 :   149.742.517,10 €

Овде се најновите резултати од извлекувањето на Евро Милионс. Споредете ги со Вашиот тикет за да видете дали сте добиле. Исто така може да ги погледнете архивираните резултати за да видете кои броеви се најчесто извлекувани.

Евро Милионс Џекпот – Евро Милионс зголемување на премијата

Почетниот џекпот во Евро Милионс е 17,000,000 евра. Со зголемувањето на сумата може да се достигне и до неверојатните 190,000,000 евра. Ваквите премии ја прават оваа лотарија многу популарна меѓу лото фановите.

Евро Милионс премии и Евромилионс добитници

Како што имате забележано, Евро Милионс нуди 12 нивоа на награди.Само два броја се потребни за да се освои некаква награда. Табелата го покажува бројот на добитници за секое наградно ниво заедно со освоената сумата.

Најчесто извлекувани броеви во Евро Милионс

Оваа листа е листа на броеви кои се најчесто извлекувани. Можете да ги користете за да си создадете своја стратегија за играње. Броевите се следните: 50, 11, 4, 44, и 38. Броевите 22, 1, 8, 49, и 34 се најретко извлечени броеви во последните извлекувања.