Резултати од извлекувањето на Евроџекпотот - 3 октомври 2023 18:00:00 UTC

13
28
29
31
47
8
9
Проценет џекпот: 27.000.000 €
Tier Натпревар
Х
+
Х
Добитници Исплата по добитник
Награда#1 I Натпревар
Х
Х
:
5+ 2
Добитници:   0 Исплата по добитник:   0,00 €
Награда#2 II Натпревар
Х
Х
:
5+ 1
Добитници:   3 Исплата по добитник:   355.925,60 €
Награда#3 III Натпревар
Х
Х
:
5+ 0
Добитници:   3 Исплата по добитник:   200.725,50 €
Награда#4 IV Натпревар
Х
Х
:
4+ 2
Добитници:   20 Исплата по добитник:   4.966,40 €
Награда#5 V Натпревар
Х
Х
:
4+ 1
Добитници:   441 Исплата по добитник:   281,50 €
Награда#6 VI Натпревар
Х
Х
:
3+ 2
Добитници:   821 Исплата по добитник:   166,30 €
Награда#7 VII Натпревар
Х
Х
:
4+ 0
Добитници:   880 Исплата по добитник:   112,80 €
Награда#8 VIII Натпревар
Х
Х
:
2+ 2
Добитници:   11.522 Исплата по добитник:   27,40 €
Награда#9 IX Натпревар
Х
Х
:
3+ 1
Добитници:   19.553 Исплата по добитник:   18,00 €
Награда#10 X Натпревар
Х
Х
:
3+ 0
Добитници:   38.741 Исплата по добитник:   17,30 €
Награда#11 XI Натпревар
Х
Х
:
1+ 2
Добитници:   60.006 Исплата по добитник:   13,90 €
Награда#12 XII Натпревар
Х
Х
:
2+ 1
Добитници:   274.439 Исплата по добитник:   9,10 €
Вкупна сума: Вкупно добитници:   406.429 :   6.798.573,50 €

Подолу може да ги најдете резултатите од последното извлекување на Евроџекпотот.Споредете ги со Вашиот тикет за да видете дали сте добиле. Исто може да ги проверете архивираните резултати од извлекувањата.

Евроџекпот зголемување на премијата

Минималниот џекпот во Евроџекпотот е 10,000,000 евра. Максималното зголемување на премијата може да достигне до 90,000,000 евра.

Евроџекпот премии и Евроџекпот добитници

Евроџекпотот нуди 12 нивоа на награди. За да добиете некоја награда треба да одберете барем три точни броеви.

Табелата погоре го покажува бројот на добитници во последното извлекување и исплаќањето по добитник за секое наградно ниво.

Најчесто извлечени броеви во Евроџекпотот

Најчесто извлекувани броеви во Евроџекпотот (кои се наречени и жешки броеви) се 6, 7,9,22 и 32. Најчесто Евро броеви се 5,8,4 и 2.