Резултати од извлекувањето на Евроџекпотот

8
12
15
17
46
1
8
Проценет џекпот: 37.000.000 €
Tier Натпревар
Х
+
Х
Добитници Исплата по добитник
Награда#1 I Натпревар
Х
Х
:
5+ 2
Добитници:   0 Исплата по добитник:   0,00 €
Награда#2 II Натпревар
Х
Х
:
5+ 1
Добитници:   2 Исплата по добитник:   885.350,60 €
Награда#3 III Натпревар
Х
Х
:
5+ 0
Добитници:   2 Исплата по добитник:   499.296,50 €
Награда#4 IV Натпревар
Х
Х
:
4+ 2
Добитници:   36 Исплата по добитник:   4.575,40 €
Награда#5 V Натпревар
Х
Х
:
4+ 1
Добитници:   665 Исплата по добитник:   309,60 €
Награда#6 VI Натпревар
Х
Х
:
4+ 0
Добитници:   1.569 Исплата по добитник:   144,30 €
Награда#7 VII Натпревар
Х
Х
:
3+ 2
Добитници:   1.371 Исплата по добитник:   120,10 €
Награда#8 VIII Натпревар
Х
Х
:
2+ 2
Добитници:   24.206 Исплата по добитник:   21,60 €
Награда#9 IX Натпревар
Х
Х
:
3+ 1
Добитници:   32.054 Исплата по добитник:   18,30 €
Награда#10 X Натпревар
Х
Х
:
3+ 0
Добитници:   66.894 Исплата по добитник:   16,60 €
Награда#11 XI Натпревар
Х
Х
:
1+ 2
Добитници:   122.096 Исплата по добитник:   11,30 €
Награда#12 XII Натпревар
Х
Х
:
2+ 1
Добитници:   459.626 Исплата по добитник:   9,00 €
Вкупна сума: Вкупно добитници:   708.521 Вкупна награда:   11.267.153,40 €

Подолу може да ги најдете резултатите од последното извлекување на Евроџекпотот.Споредете ги со Вашиот тикет за да видете дали сте добиле. Исто може да ги проверете архивираните резултати од извлекувањата.

Евроџекпот зголемување на премијата

Минималниот џекпот во Евроџекпотот е 10,000,000 евра. Максималното зголемување на премијата може да достигне до 90,000,000 евра.

Евроџекпот премии и Евроџекпот добитници

Евроџекпотот нуди 12 нивоа на награди. За да добиете некоја награда треба да одберете барем три точни броеви.

Табелата погоре го покажува бројот на добитници во последното извлекување и исплаќањето по добитник за секое наградно ниво.

Најчесто извлечени броеви во Евроџекпотот

Најчесто извлекувани броеви во Евроџекпотот (кои се наречени и жешки броеви) се 6, 7,9,22 и 32. Најчесто Евро броеви се 5,8,4 и 2.