Резултати од извлекувањето на Евроџекпотот

15
17
30
38
49
1
11
Проценет џекпот: 10.000.000 €
Tier Натпревар
Х
+
Х
Добитници Исплата по добитник
Награда#1 I Натпревар
Х
Х
:
5+ 2
Добитници:   0 Исплата по добитник:   0,00 €
Награда#2 II Натпревар
Х
Х
:
5+ 1
Добитници:   1 Исплата по добитник:   1.032.302,50 €
Награда#3 III Натпревар
Х
Х
:
5+ 0
Добитници:   1 Исплата по добитник:   582.170,60 €
Награда#4 IV Натпревар
Х
Х
:
4+ 2
Добитници:   11 Исплата по добитник:   8.729,80 €
Награда#5 V Натпревар
Х
Х
:
4+ 1
Добитници:   313 Исплата по добитник:   383,40 €
Награда#6 VI Натпревар
Х
Х
:
3+ 2
Добитници:   564 Исплата по добитник:   234,10 €
Награда#7 VII Натпревар
Х
Х
:
4+ 0
Добитници:   834 Исплата по добитник:   115,10 €
Награда#8 VIII Натпревар
Х
Х
:
2+ 2
Добитници:   8.645 Исплата по добитник:   35,40 €
Награда#9 IX Натпревар
Х
Х
:
3+ 1
Добитници:   13.630 Исплата по добитник:   25,00 €
Награда#10 X Натпревар
Х
Х
:
3+ 0
Добитници:   37.280 Исплата по добитник:   17,40 €
Награда#11 XI Натпревар
Х
Х
:
1+ 2
Добитници:   46.195 Исплата по добитник:   17,40 €
Награда#12 XII Натпревар
Х
Х
:
2+ 1
Добитници:   203.674 Исплата по добитник:   11,90 €
Вкупна сума: Вкупно добитници:   311.148 :   6.581.499,50 €

Подолу може да ги најдете резултатите од последното извлекување на Евроџекпотот.Споредете ги со Вашиот тикет за да видете дали сте добиле. Исто може да ги проверете архивираните резултати од извлекувањата.

Евроџекпот зголемување на премијата

Минималниот џекпот во Евроџекпотот е 10,000,000 евра. Максималното зголемување на премијата може да достигне до 90,000,000 евра.

Евроџекпот премии и Евроџекпот добитници

Евроџекпотот нуди 12 нивоа на награди. За да добиете некоја награда треба да одберете барем три точни броеви.

Табелата погоре го покажува бројот на добитници во последното извлекување и исплаќањето по добитник за секое наградно ниво.

Најчесто извлечени броеви во Евроџекпотот

Најчесто извлекувани броеви во Евроџекпотот (кои се наречени и жешки броеви) се 6, 7,9,22 и 32. Најчесто Евро броеви се 5,8,4 и 2.