Резултати од извлекувањето на Евроџекпотот

7
17
21
37
39
3
5
Проценет џекпот: 31.000.000 €
Eurojackpot

Eurojackpot

43.000.000 €
Tier Натпревар
Х
+
Х
Добитници Исплата по добитник
Награда#1 I Натпревар
Х
Х
:
5+ 2
Добитници:   0 Исплата по добитник:   0,00 €
Награда#2 II Натпревар
Х
Х
:
5+ 1
Добитници:   4 Исплата по добитник:   500.829,60 €
Награда#3 III Натпревар
Х
Х
:
5+ 0
Добитници:   10 Исплата по добитник:   70.705,30 €
Награда#4 IV Натпревар
Х
Х
:
4+ 2
Добитници:   79 Исплата по добитник:   2.983,30 €
Награда#5 V Натпревар
Х
Х
:
4+ 1
Добитници:   1.201 Исплата по добитник:   176,60 €
Награда#6 VI Натпревар
Х
Х
:
4+ 0
Добитници:   1.836 Исплата по добитник:   89,80 €
Награда#7 VII Натпревар
Х
Х
:
3+ 2
Добитници:   3.219 Исплата по добитник:   43,90 €
Награда#8 VIII Натпревар
Х
Х
:
2+ 2
Добитници:   42.369 Исплата по добитник:   17,20 €
Награда#9 IX Натпревар
Х
Х
:
3+ 1
Добитници:   51.407 Исплата по добитник:   13,70 €
Награда#10 X Натпревар
Х
Х
:
3+ 0
Добитници:   79.603 Исплата по добитник:   12,70 €
Награда#11 XI Натпревар
Х
Х
:
1+ 2
Добитници:   207.723 Исплата по добитник:   8,80 €
Награда#12 XII Натпревар
Х
Х
:
2+ 1
Добитници:   649.216 Исплата по добитник:   6,90 €
Вкупна сума: Вкупно добитници:   1.036.667 Вкупна награда:   12.215.869,20 €

Подолу може да ги најдете резултатите од последното извлекување на Евроџекпотот.Споредете ги со Вашиот тикет за да видете дали сте добиле. Исто може да ги проверете архивираните резултати од извлекувањата.

Евроџекпот зголемување на премијата

Минималниот џекпот во Евроџекпотот е 10,000,000 евра. Максималното зголемување на премијата може да достигне до 90,000,000 евра.

Евроџекпот премии и Евроџекпот добитници

Евроџекпотот нуди 12 нивоа на награди. За да добиете некоја награда треба да одберете барем три точни броеви.

Табелата погоре го покажува бројот на добитници во последното извлекување и исплаќањето по добитник за секое наградно ниво.

Најчесто извлечени броеви во Евроџекпотот

Најчесто извлекувани броеви во Евроџекпотот (кои се наречени и жешки броеви) се 6, 7,9,22 и 32. Најчесто Евро броеви се 5,8,4 и 2.

Eurojackpot

Eurojackpot

43.000.000 €