Резултати од извлекувањето на Евроџекпотот

13
18
22
26
32
10
11
Проценет џекпот: 25.000.000 €
Ред Натпревар
Х
+
Х
Добитници Исплата по добитник
Награда#1 I Натпревар
Х
Х
:
5+ 2
Добитници:   0 Исплата по добитник:   0,00 €
Награда#2 II Натпревар
Х
Х
:
5+ 1
Добитници:   5 Исплата по добитник:   605.188,30 €
Награда#3 III Натпревар
Х
Х
:
5+ 0
Добитници:   7 Исплата по добитник:   145.088,40 €
Награда#4 IV Натпревар
Х
Х
:
4+ 2
Добитници:   19 Исплата по добитник:   8.817,00 €
Награда#5 V Натпревар
Х
Х
:
4+ 1
Добитници:   599 Исплата по добитник:   349,50 €
Награда#6 VI Натпревар
Х
Х
:
3+ 2
Добитници:   1.016 Исплата по добитник:   226,70 €
Награда#7 VII Натпревар
Х
Х
:
4+ 0
Добитници:   1.829 Исплата по добитник:   91,50 €
Награда#8 VIII Натпревар
Х
Х
:
2+ 2
Добитници:   14.166 Исплата по добитник:   37,60 €
Награда#9 IX Натпревар
Х
Х
:
3+ 1
Добитници:   26.567 Исплата по добитник:   22,40 €
Награда#10 X Натпревар
Х
Х
:
3+ 0
Добитници:   77.900 Исплата по добитник:   16,60 €
Награда#11 XI Натпревар
Х
Х
:
1+ 2
Добитници:   75.198 Исплата по добитник:   16,60 €
Награда#12 XII Натпревар
Х
Х
:
2+ 1
Добитници:   378.291 Исплата по добитник:   11,20 €
Вкупна сума: Вкупно добитници:   575.597 :   12.722.142,90 €

Подолу може да ги најдете резултатите од последното извлекување на Евроџекпотот.Споредете ги со Вашиот тикет за да видете дали сте добиле. Исто може да ги проверете архивираните резултати од извлекувањата.

Евроџекпот зголемување на премијата

Минималниот џекпот во Евроџекпотот е 10,000,000 евра. Максималното зголемување на премијата може да достигне до 90,000,000 евра.

Евроџекпот премии и Евроџекпот добитници

Евроџекпотот нуди 12 нивоа на награди. За да добиете некоја награда треба да одберете барем три точни броеви.

Табелата погоре го покажува бројот на добитници во последното извлекување и исплаќањето по добитник за секое наградно ниво.

Најчесто извлечени броеви во Евроџекпотот

Најчесто извлекувани броеви во Евроџекпотот (кои се наречени и жешки броеви) се 6, 7,9,22 и 32. Најчесто Евро броеви се 5,8,4 и 2.