Oz Lotto Лотарија Резултати и добитни броеви

5
8
21
30
39
44
45
1
25
40
Проценет џекпот: 10.000.000 AUD
Oz Lotto

Oz Lotto

1.998.100 €
Tier Натпревар
Х
+
Х
Добитници Исплата по добитник
Награда#1 I Натпревар
Х
:
7
Добитници:   1 Исплата по добитник:   10.000.000,00 AUD
Награда#2 II Натпревар
Х
Х
:
6+ 1
Добитници:   10 Исплата по добитник:   21.864,95 AUD
Награда#3 III Натпревар
Х
:
6
Добитници:   41 Исплата по добитник:   6.302,55 AUD
Награда#4 IV Натпревар
Х
Х
:
5+ 1
Добитници:   565 Исплата по добитник:   351,80 AUD
Награда#5 V Натпревар
Х
:
5
Добитници:   3.068 Исплата по добитник:   51,85 AUD
Награда#6 VI Натпревар
Х
:
4
Добитници:   74.848 Исплата по добитник:   26,30 AUD
Награда#7 VII Натпревар
Х
Х
:
3+ 1
Добитници:   201.800 Исплата по добитник:   15,65 AUD
Вкупна сума: Вкупно добитници:   280.333 Вкупна награда:   15.961.569,25 AUD
Oz Lotto

Oz Lotto

1.998.100 €