Kết quả xổ số Oz Lotto

5
8
21
30
39
44
45
1
25
40
Giải jackpot ước lượng: 10.000.000 AU$
Oz Lotto

Oz Lotto

1.998.100 €
Tier Trùng
X
+
X
Người thắng Tiền thưởng cho mỗi người thắng
Prize #1 I Trùng
X
:
7
Người thắng:   1 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   10.000.000,00 AU$
Prize #2 II Trùng
X
X
:
6+ 1
Người thắng:   10 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   21.864,95 AU$
Prize #3 III Trùng
X
:
6
Người thắng:   41 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   6.302,55 AU$
Prize #4 IV Trùng
X
X
:
5+ 1
Người thắng:   565 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   351,80 AU$
Prize #5 V Trùng
X
:
5
Người thắng:   3.068 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   51,85 AU$
Prize #6 VI Trùng
X
:
4
Người thắng:   74.848 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   26,30 AU$
Prize #7 VII Trùng
X
X
:
3+ 1
Người thắng:   201.800 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   15,65 AU$
Tổng tiền: Tổng số người thắng:   280.333 Tổng giải thưởng:   15.961.569,25 AU$
Oz Lotto

Oz Lotto

1.998.100 €

OK