Rezultatet e Lotarisë së EuroMillions

3
4
9
12
20
5
6
Jackpot-i i llogaritur: 26 000 000 €
Tier Përputhje
X
+
X
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
X
:
5+ 2
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   0,00 €
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
5+ 1
Fituesit:   8 Pagesa për fitues:   61 868,00 €
Çmimi #3 III Përputhje
X
X
:
5+ 0
Fituesit:   10 Pagesa për fitues:   11 567,00 €
Çmimi #4 IV Përputhje
X
X
:
4+ 2
Fituesit:   37 Pagesa për fitues:   973,00 €
Çmimi #5 V Përputhje
X
X
:
4+ 1
Fituesit:   1 053 Pagesa për fitues:   63,00 €
Çmimi #6 VI Përputhje
X
X
:
3+ 2
Fituesit:   1 701 Pagesa për fitues:   41,00 €
Çmimi #7 VII Përputhje
X
X
:
4+ 0
Fituesit:   2 348 Pagesa për fitues:   21,00 €
Çmimi #8 VIII Përputhje
X
X
:
2+ 2
Fituesit:   19 655 Pagesa për fitues:   12,00 €
Çmimi #9 IX Përputhje
X
X
:
3+ 1
Fituesit:   37 856 Pagesa për fitues:   7,00 €
Çmimi #10 X Përputhje
X
X
:
3+ 0
Fituesit:   77 533 Pagesa për fitues:   6,00 €
Çmimi #11 XI Përputhje
X
X
:
1+ 2
Fituesit:   92 139 Pagesa për fitues:   6,00 €
Çmimi #12 XII Përputhje
X
X
:
2+ 1
Fituesit:   449 963 Pagesa për fitues:   4,00 €
Çmimi #13 XIII Përputhje
X
X
:
2+ 0
Fituesit:   905 443 Pagesa për fitues:   3,00 €
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   1 587 746 :   6 867 068,00 €

Këtu mund të gjeni rezultatet më të fundit të shortit të EuroMillions. Krahasojini ato me biletën tuaj për të parë nëse keni fituar. Mund të kontrolloni gjithashtu edhe rezultatet e shorteve të arkivuara për të parë se cilët numra kanë rënë më shpesh.

Jackpot-i i EuroMillions – Rritjet e jackpot-it të EuroMillions

Jackpot-i fillestar në EuroMillions është €17,000,000. Rritja e tij mund të shkojë në shumën e mrekullueshme €190,000,000. Çmime të tilla e bëjnë këtë lotari shumë popullore mes fansave të lotos.

Çmimet e EuroMillions dhe fituesit e EuroMillions

Siç mund ta keni vënë re, EuroMillions ofron 13 rangje çmimesh. Vetëm dy numra mjaftojnë për të fituar një çmim. Tabela tregon numrin e fituesve për secilin rang çmimesh së bashku me pagesën.

Numrat e rënë më shpesh në EuroMillions

Këtu keni një listë të numrave që kanë rënë më shpesh. Mund t’i përdorni ata për të përgatitur strategjinë tuaj të lojës. Numrat janë: 50, 11, 4, 44, dhe 38. Nga ana tjetër, 22, 1, 8, 49, dhe 34 janë numrat që kanë rënë më pak nga të gjithë në shortet e fundit.

OK