Награди од Латвиско Кено – Правила на Кено Латвија

Последни Резултати (20.6.2024 15:30:00 EEST)

Последни Резултати (20.6.2024 15:30:00 EEST)
5
10
11
15
16
18
20
23
27
31
34
35
37
43
47
53
57
59
61
62
Земја Распоред Опсег на погодоци
Земја Latvia Распоред
Извлекувањето се оддржува секои 4ри минути помеѓу 11:30 – 19:30 GMT+0300
Опсег на погодоци 1 – 10 / 62
Последни Резултати (20.6.2024 15:30:00 EEST): Последни Резултати (20.6.2024 15:30:00 EEST)
5
10
11
15
16
18
20
23
27
31
34
35
37
43
47
53
57
59
61
62
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
60000
9
550
10000
8
55
350
3000
7
5
40
100
700
6
2
2
5
30
175
5
1
1
3
3
12
45
4
1
2
2
20
3
1
1
8
2
1
4.5
1
1.5
0
1
1
1
1
1
1
1
Внесени броеви
Точно одбрани броеви