Informacion për Powerball AU

Rezultati më i Fundit (28 sht 2023, 8:30 e pasdites)

Rezultati më i Fundit (28 sht 2023, 8:30 e pasdites)
2
3
14
15
26
27
28
19
Shteti Skeduli Vargu i Hamendjeve
Shteti Australia Skeduli
e enjte 9:30 e paradites UTC Koha Lokake e Lotarisë: e enjte 8:30 e pasdites GMT+11
Vargu i Hamendjeve 7/35 + 1/20
Rezultati më i Fundit (28 sht 2023, 8:30 e pasdites): Rezultati më i Fundit (28 sht 2023, 8:30 e pasdites)
2
3
14
15
26
27
28
19
Tier Përputhje
X
+
X
Çmimi Shansi për të fituar
Çmimi #1I Përputhje
X
+
X
:
7 + 1
Çmimi : 35,00% të ndara
Jackpot-i
Shansi për të fituar : 1 në 134 490 400
Çmimi #2II Përputhje
X
+
X
:
7 + 0
Çmimi : 1,80% të ndara
Llogaritur: 128 285,5 A$
Shansi për të fituar : 1 në 7 078 443
Çmimi #3III Përputhje
X
+
X
:
6 + 1
Çmimi : 1,10% të ndara
Llogaritur: 5 685,6 A$
Shansi për të fituar : 1 në 686 176
Çmimi #4IV Përputhje
X
+
X
:
6 + 0
Çmimi : 2,00% të ndara
Llogaritur: 456,5 A$
Shansi për të fituar : 1 në 36 115
Çmimi #5V Përputhje
X
+
X
:
5 + 1
Çmimi : 1,50% të ndara
Llogaritur: 159,4 A$
Shansi për të fituar : 1 në 16 943
Çmimi #6VI Përputhje
X
+
X
:
4 + 1
Çmimi : 9,70% të ndara
Llogaritur: 71,2 A$
Shansi për të fituar : 1 në 1 173
Çmimi #7VII Përputhje
X
+
X
:
5 + 0
Çmimi : 7,60% të ndara
Llogaritur: 42,4 A$
Shansi për të fituar : 1 në 892
Çmimi #8VIII Përputhje
X
+
X
:
3 + 1
Çmimi : 15,00% të ndara
Llogaritur: 17,8 A$
Shansi për të fituar : 1 në 188
Çmimi #9IX Përputhje
X
+
X
:
2 + 1
Çmimi : 26,30% të ndara
Llogaritur: 10,8 A$
Shansi për të fituar : 1 në 66
Shanset e përgjithshme për të fituar ndonjë çmim : 1 në 44,38

OK