Thông tin về Powerball AU

Kết quả mới nhất (20:30, 7 thg 7, 2022)

Kết quả mới nhất (20:30, 7 thg 7, 2022)
3
6
13
14
16
28
30
11
Quốc gia Lịch trình Miền đoán số
Quốc gia Australia Lịch trình Thứ Năm 10:30 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Năm 20:30 GMT+10
Miền đoán số 7/35 + 1/20
Kết quả mới nhất (20:30, 7 thg 7, 2022): Kết quả mới nhất (20:30, 7 thg 7, 2022)
3
6
13
14
16
28
30
11
Tier Trùng
X
+
X
Giải thưởng Cơ hội chiến thắng
Prize #1I Trùng
X
+
X
:
7 + 1
Giải thưởng : 35,00% chia
Giải độc đắc
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 134.490.400
Prize #2II Trùng
X
+
X
:
7 + 0
Giải thưởng : 1,80% chia
Ước lượng: 125.403,2 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 7.078.443
Prize #3III Trùng
X
+
X
:
6 + 1
Giải thưởng : 1,10% chia
Ước lượng: 5.287,4 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 686.176
Prize #4IV Trùng
X
+
X
:
6 + 0
Giải thưởng : 2,00% chia
Ước lượng: 454,1 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 36.115
Prize #5V Trùng
X
+
X
:
5 + 1
Giải thưởng : 1,50% chia
Ước lượng: 158,1 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 16.943
Prize #6VI Trùng
X
+
X
:
4 + 1
Giải thưởng : 9,70% chia
Ước lượng: 70,8 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 1.173
Prize #7VII Trùng
X
+
X
:
5 + 0
Giải thưởng : 7,60% chia
Ước lượng: 42,1 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 892
Prize #8VIII Trùng
X
+
X
:
3 + 1
Giải thưởng : 15,00% chia
Ước lượng: 17,6 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 188
Prize #9IX Trùng
X
+
X
:
2 + 1
Giải thưởng : 26,30% chia
Ước lượng: 10,7 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 66
Tổng quan cơ hội để thắng bất kỳ giải nào : 1 trong 44,38

OK