Thông tin về Powerball AU

Kết quả mới nhất (20:30:00 GMT+10, 23 thg 5, 2024)

Kết quả mới nhất (20:30:00 GMT+10, 23 thg 5, 2024)
4
6
8
18
28
29
34
11
Quốc gia Lịch trình Miền đoán số
Quốc gia Australia Lịch trình
Thứ Năm 10:30 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Năm 20:30 GMT+10
Miền đoán số 7/35 + 1/20
Kết quả mới nhất (20:30:00 GMT+10, 23 thg 5, 2024): Kết quả mới nhất (20:30:00 GMT+10, 23 thg 5, 2024)
4
6
8
18
28
29
34
11
Tier Trùng
X
+
X
Giải thưởng Cơ hội chiến thắng
Prize #1I Trùng
X
+
X
:
7 + 1
Giải thưởng : 35,00% chia
Giải độc đắc
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 134.490.400
Prize #2II Trùng
X
+
X
:
7 + 0
Giải thưởng : 1,80% chia
Ước lượng: 132.864,4 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 7.078.443
Prize #3III Trùng
X
+
X
:
6 + 1
Giải thưởng : 1,10% chia
Ước lượng: 6.397,5 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 686.176
Prize #4IV Trùng
X
+
X
:
6 + 0
Giải thưởng : 2,00% chia
Ước lượng: 463,2 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 36.115
Prize #5V Trùng
X
+
X
:
5 + 1
Giải thưởng : 1,50% chia
Ước lượng: 161,7 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 16.943
Prize #6VI Trùng
X
+
X
:
4 + 1
Giải thưởng : 9,70% chia
Ước lượng: 71,9 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 1.173
Prize #7VII Trùng
X
+
X
:
5 + 0
Giải thưởng : 7,60% chia
Ước lượng: 42,7 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 892
Prize #8VIII Trùng
X
+
X
:
3 + 1
Giải thưởng : 15,00% chia
Ước lượng: 18,0 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 188
Prize #9IX Trùng
X
+
X
:
2 + 1
Giải thưởng : 26,30% chia
Ước lượng: 11,0 AU$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 66
Tổng quan cơ hội để thắng bất kỳ giải nào : 1 trong 44,38

OK