Powerball AU – ล็อตโต้ออนไลน์

ผลลัพธ์ล่าสุด (28 ก.ย. 2023 20:30)

ผลลัพธ์ล่าสุด (28 ก.ย. 2023 20:30)
2
3
14
15
26
27
28
19
ประเทศ ตาราง ช่วงคาดเดา
ประเทศ Australia ตาราง
วันพฤหัสบดี 09:30 UTC เวลาท้องถิ่นของล็อตเตอรี่ วันพฤหัสบดี 20:30 GMT+11
ช่วงคาดเดา 7/35 + 1/20
ผลลัพธ์ล่าสุด (28 ก.ย. 2023 20:30): ผลลัพธ์ล่าสุด (28 ก.ย. 2023 20:30)
2
3
14
15
26
27
28
19
Tier ตรงกัน
X
+
X
รางวัล โอกาสที่จะชนะ
รางวัล #1I ตรงกัน
X
+
X
:
7 + 1
รางวัล : 35.00% ถูกแชร์
แจ็คพอต
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 134,490,400
รางวัล #2II ตรงกัน
X
+
X
:
7 + 0
รางวัล : 1.80% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$128,285.5
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 7,078,443
รางวัล #3III ตรงกัน
X
+
X
:
6 + 1
รางวัล : 1.10% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$5,685.6
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 686,176
รางวัล #4IV ตรงกัน
X
+
X
:
6 + 0
รางวัล : 2.00% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$456.5
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 36,115
รางวัล #5V ตรงกัน
X
+
X
:
5 + 1
รางวัล : 1.50% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$159.4
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 16,943
รางวัล #6VI ตรงกัน
X
+
X
:
4 + 1
รางวัล : 9.70% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$71.2
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 1,173
รางวัล #7VII ตรงกัน
X
+
X
:
5 + 0
รางวัล : 7.60% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$42.4
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 892
รางวัล #8VIII ตรงกัน
X
+
X
:
3 + 1
รางวัล : 15.00% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$17.8
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 188
รางวัล #9IX ตรงกัน
X
+
X
:
2 + 1
รางวัล : 26.30% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$10.8
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 66
โอกาสโดยรวมในการชนะรางวัลใด ๆ : 1 ใน 44.38