Powerball AU – ล็อตโต้ออนไลน์

ผลลัพธ์ล่าสุด (16 ก.ย. 2021 20:30)

ผลลัพธ์ล่าสุด (16 ก.ย. 2021 20:30)
1
8
9
22
30
31
32
9
Powerball AU

Powerball AU

€1,858,897
ประเทศ ตาราง ช่วงคาดเดา
ประเทศ Australia ตาราง วันพฤหัสบดี 10:30 UTC เวลาท้องถิ่นของล็อตเตอรี่ วันพฤหัสบดี 20:30 GMT+10
ช่วงคาดเดา 7/35 + 1/20
ผลลัพธ์ล่าสุด (16 ก.ย. 2021 20:30): ผลลัพธ์ล่าสุด (16 ก.ย. 2021 20:30)
1
8
9
22
30
31
32
9
Tier ตรงกัน
X
+
X
รางวัล โอกาสที่จะชนะ
รางวัล #1I ตรงกัน
X
+
X
:
7 + 1
รางวัล : 35.00% ถูกแชร์
แจ็คพอต
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 134,490,400
รางวัล #2II ตรงกัน
X
+
X
:
7 + 0
รางวัล : 1.80% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$117,013.9
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 7,078,443
รางวัล #3III ตรงกัน
X
+
X
:
6 + 1
รางวัล : 1.10% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$5,315.3
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 686,176
รางวัล #4IV ตรงกัน
X
+
X
:
6 + 0
รางวัล : 2.00% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$453.8
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 36,115
รางวัล #5V ตรงกัน
X
+
X
:
5 + 1
รางวัล : 1.50% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$157.8
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 16,943
รางวัล #6VI ตรงกัน
X
+
X
:
4 + 1
รางวัล : 9.70% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$70.7
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 1,173
รางวัล #7VII ตรงกัน
X
+
X
:
5 + 0
รางวัล : 7.60% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$42.0
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 892
รางวัล #8VIII ตรงกัน
X
+
X
:
3 + 1
รางวัล : 15.00% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$17.5
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 188
รางวัล #9IX ตรงกัน
X
+
X
:
2 + 1
รางวัล : 26.30% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$10.7
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 66
โอกาสโดยรวมในการชนะรางวัลใด ๆ : 1 ใน 44.38
Powerball AU

Powerball AU

€1,858,897