Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë Powerball AU

4
6
16
18
20
28
31
6
Jackpot-i i llogaritur: 10 000 000 A$
Tier Përputhje
X
+
X
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
X
:
7+ 1
Fituesit:   1 Pagesa për fitues:   10 000 000,00 A$
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
7+ 0
Fituesit:   1 Pagesa për fitues:   359 762,10 A$
Çmimi #3 III Përputhje
X
X
:
6+ 1
Fituesit:   42 Pagesa për fitues:   10 649,35 A$
Çmimi #4 IV Përputhje
X
X
:
6+ 0
Fituesit:   694 Pagesa për fitues:   560,40 A$
Çmimi #5 V Përputhje
X
X
:
5+ 1
Fituesit:   1 622 Pagesa për fitues:   179,85 A$
Çmimi #6 VI Përputhje
X
X
:
4+ 1
Fituesit:   23 934 Pagesa për fitues:   76,40 A$
Çmimi #7 VII Përputhje
X
X
:
5+ 0
Fituesit:   31 578 Pagesa për fitues:   44,95 A$
Çmimi #8 VIII Përputhje
X
X
:
3+ 1
Fituesit:   148 627 Pagesa për fitues:   20,30 A$
Çmimi #9 IX Përputhje
X
X
:
2+ 1
Fituesit:   424 822 Pagesa për fitues:   12,20 A$
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   631 321 :   22 935 614,30 A$

OK