Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë Powerball AU

9
12
15
16
19
20
35
4
Jackpot-i i llogaritur: 20 000 000 A$
Tier Përputhje
X
+
X
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
X
:
7+ 1
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   0,00 A$
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
7+ 0
Fituesit:   3 Pagesa për fitues:   136 268,45 A$
Çmimi #3 III Përputhje
X
X
:
6+ 1
Fituesit:   43 Pagesa për fitues:   5 809,90 A$
Çmimi #4 IV Përputhje
X
X
:
6+ 0
Fituesit:   810 Pagesa për fitues:   560,80 A$
Çmimi #5 V Përputhje
X
X
:
5+ 1
Fituesit:   1 988 Pagesa për fitues:   171,35 A$
Çmimi #6 VI Përputhje
X
X
:
4+ 1
Fituesit:   29 439 Pagesa për fitues:   74,85 A$
Çmimi #7 VII Përputhje
X
X
:
5+ 0
Fituesit:   37 517 Pagesa për fitues:   46,00 A$
Çmimi #8 VIII Përputhje
X
X
:
3+ 1
Fituesit:   187 256 Pagesa për fitues:   18,20 A$
Çmimi #9 IX Përputhje
X
X
:
2+ 1
Fituesit:   547 774 Pagesa për fitues:   10,90 A$
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   804 830 Çmimi Total:   14 761 609,80 A$

OK