Lotto America – ล็อตโต้ออนไลน์

ผลลัพธ์ล่าสุด (24 ก.ค. 2021 23:00)

ผลลัพธ์ล่าสุด (24 ก.ค. 2021 23:00)
7
8
12
25
31
5
Lotto America

Lotto America

€1,826,425
ประเทศ ตาราง ช่วงคาดเดา
ประเทศ สหรัฐอเมริกา ตาราง วันพฤหัสบดี 03:00 UTC เวลาท้องถิ่นของล็อตเตอรี่ วันพุธ 23:00 GMT-4
วันอาทิตย์ 03:00 UTC เวลาท้องถิ่นของล็อตเตอรี่ วันเสาร์ 23:00 GMT-4
ช่วงคาดเดา 5/52 + 1/10
ผลลัพธ์ล่าสุด (24 ก.ค. 2021 23:00): ผลลัพธ์ล่าสุด (24 ก.ค. 2021 23:00)
7
8
12
25
31
5
Tier ตรงกัน
X
+
X
รางวัล โอกาสที่จะชนะ
รางวัล #1I ตรงกัน
X
+
X
:
5 + 1
รางวัล : แจ็คพอต โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 25,989,600
รางวัล #2II ตรงกัน
X
+
X
:
5 + 0
รางวัล : US$20,000 โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 2,887,733.33
รางวัล #3III ตรงกัน
X
+
X
:
4 + 1
รางวัล : US$1,000 โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 110,594.04
รางวัล #4IV ตรงกัน
X
+
X
:
4 + 0
รางวัล : US$100 โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 12,288.23
รางวัล #5V ตรงกัน
X
+
X
:
3 + 1
รางวัล : US$20 โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 2,404.22
รางวัล #6VI ตรงกัน
X
+
X
:
3 + 0
รางวัล : US$5 โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 267.14
รางวัล #7VII ตรงกัน
X
+
X
:
2 + 1
รางวัล : US$5 โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 160.28
รางวัล #8VIII ตรงกัน
X
+
X
:
1 + 1
รางวัล : US$2 โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 29.14
รางวัล #9IX ตรงกัน
X
+
X
:
0 + 1
รางวัล : US$2 โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 16.94
โอกาสโดยรวมในการชนะรางวัลใด ๆ : 1 ใน 9.63
Lotto America

Lotto America

€1,826,425