La Primitiva – ลอตเตอรีออนไลน์

ผลลัพธ์ล่าสุด (4 ธ.ค. 2021 21:30)

ผลลัพธ์ล่าสุด (4 ธ.ค. 2021 21:30)
1
4
6
8
19
27
29
8R
La Primitiva

La Primitiva

€4,200,000
ประเทศ ตาราง ช่วงคาดเดา
ประเทศ Spain ตาราง วันพฤหัสบดี 20:30 UTC เวลาท้องถิ่นของล็อตเตอรี่ วันพฤหัสบดี 21:30 GMT+1
วันเสาร์ 20:30 UTC เวลาท้องถิ่นของล็อตเตอรี่ วันเสาร์ 21:30 GMT+1
ช่วงคาดเดา 6/49
ผลลัพธ์ล่าสุด (4 ธ.ค. 2021 21:30): ผลลัพธ์ล่าสุด (4 ธ.ค. 2021 21:30)
1
4
6
8
19
27
29
8R
Tier ตรงกัน
X
+
X
R
รางวัล โอกาสที่จะชนะ
รางวัล #1I ตรงกัน
X
:
6 + R
รางวัล : แจ็คพอต โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 139,838,160
รางวัล #2II ตรงกัน
X
:
6
รางวัล : 12.04% ถูกแชร์
ประมาณ: €1,727,262.9
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 13,983,816
รางวัล #3III ตรงกัน
X
+
X
:
5 + 1
รางวัล : 1.80% ถูกแชร์
ประมาณ: €43,181.6
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 2,330,636
รางวัล #4IV ตรงกัน
X
:
5
รางวัล : 3.91% ถูกแชร์
ประมาณ: €2,227.6
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 55,491
รางวัล #5V ตรงกัน
X
:
4
รางวัล : 6.32% ถูกแชร์
ประมาณ: €67.0
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 1,032
รางวัล #6VI ตรงกัน
X
:
3
รางวัล : €8 โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 56.6
รางวัล #7VII ตรงกัน
X
:
R
รางวัล : €1 โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 10
โอกาสโดยรวมในการชนะรางวัลใด ๆ : 1 ใน 8.43
La Primitiva

La Primitiva

€4,200,000