Saturday Lotto – ล็อตโต้ออนไลน์

ผลลัพธ์ล่าสุด (26 พ.ย. 2022 20:30)

ผลลัพธ์ล่าสุด (26 พ.ย. 2022 20:30)
12
14
22
29
31
45
11
36
ประเทศ ตาราง ช่วงคาดเดา
ประเทศ Australia ตาราง วันเสาร์ 09:30 UTC เวลาท้องถิ่นของล็อตเตอรี่ วันเสาร์ 20:30 GMT+11
ช่วงคาดเดา 6/45
ผลลัพธ์ล่าสุด (26 พ.ย. 2022 20:30): ผลลัพธ์ล่าสุด (26 พ.ย. 2022 20:30)
12
14
22
29
31
45
11
36
Tier ตรงกัน
X
+
X
รางวัล โอกาสที่จะชนะ
รางวัล #1I ตรงกัน
X
:
6
รางวัล : 28.00% ถูกแชร์
แจ็คพอต
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 8,145,060
รางวัล #2II ตรงกัน
X
+
X
:
5 + 1
รางวัล : 3.80% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$9,936.1
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 678,755
รางวัล #3III ตรงกัน
X
:
5
รางวัล : 8.20% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$1,071.1
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 36,689
รางวัล #4IV ตรงกัน
X
:
4
รางวัล : 12.40% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$31.5
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 733
รางวัล #5V ตรงกัน
X
+
X
:
3 + 1
รางวัล : 20.80% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$21.0
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 297
รางวัล #6VI ตรงกัน
X
:
3
รางวัล : 26.80% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$12.9
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 144
โอกาสโดยรวมในการชนะรางวัลใด ๆ : 1 ใน 85.44