Saturday Lotto – ล็อตโต้ออนไลน์

ผลลัพธ์ล่าสุด (18 ก.ย. 2021 20:30)

ผลลัพธ์ล่าสุด (18 ก.ย. 2021 20:30)
5
6
15
18
36
43
24
29
Saturday Lotto

Saturday Lotto

€3,098,162
ประเทศ ตาราง ช่วงคาดเดา
ประเทศ Australia ตาราง วันเสาร์ 10:30 UTC เวลาท้องถิ่นของล็อตเตอรี่ วันเสาร์ 20:30 GMT+10
ช่วงคาดเดา 6/45
ผลลัพธ์ล่าสุด (18 ก.ย. 2021 20:30): ผลลัพธ์ล่าสุด (18 ก.ย. 2021 20:30)
5
6
15
18
36
43
24
29
Tier ตรงกัน
X
+
X
รางวัล โอกาสที่จะชนะ
รางวัล #1I ตรงกัน
X
:
6
รางวัล : 28.00% ถูกแชร์
แจ็คพอต
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 8,145,060
รางวัล #2II ตรงกัน
X
+
X
:
5 + 1
รางวัล : 3.80% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$9,848.5
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 678,755
รางวัล #3III ตรงกัน
X
:
5
รางวัล : 8.20% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$1,086.6
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 36,689
รางวัล #4IV ตรงกัน
X
:
4
รางวัล : 12.40% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$32.0
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 733
รางวัล #5V ตรงกัน
X
+
X
:
3 + 1
รางวัล : 20.80% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$21.4
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 297
รางวัล #6VI ตรงกัน
X
:
3
รางวัล : 26.80% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$13.2
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 144
โอกาสโดยรวมในการชนะรางวัลใด ๆ : 1 ใน 85.44
Saturday Lotto

Saturday Lotto

€3,098,162