Резултати La Primitiva

4
8
19
21
24
33
2
3R
Очакван джакпот: 5500000 €
La Primitiva

La Primitiva

6300000 €
Hиво Съвпадение
X
+
X
+
R
Печеливши Изплащане на победител
Награда #1 I Съвпадение
X
:
6+ R
Печеливши:   0 Изплащане на победител:   0,00 €
Награда #2 II Съвпадение
X
:
6
Печеливши:   2 Изплащане на победител:   691219,38 €
Награда #3 III Съвпадение
X
X
:
5+ 1
Печеливши:   9 Изплащане на победител:   23040,65 €
Награда #4 IV Съвпадение
X
:
5
Печеливши:   275 Изплащане на победител:   1633,79 €
Награда #5 V Съвпадение
X
:
4
Печеливши:   14 361 Изплащане на победител:   50,54 €
Награда #6 VI Съвпадение
X
:
3
Печеливши:   242 592 Изплащане на победител:   8,00 €
Награда #7 VII Съвпадение
X
:
R
Печеливши:   1 227 596 Изплащане на победител:   1,00 €
Обща сума: Общо победители:   1 484 835 Награда:   5933233,80 €
La Primitiva

La Primitiva

6300000 €