Kết quả quay số La Primitiva

11
26
31
32
43
45
19
1R
Giải jackpot ước lượng: 36.000.000 €
La Primitiva

La Primitiva

38.500.000 €
Tier Trùng
X
+
X
+
R
Người thắng Tiền thưởng cho mỗi người thắng
Prize #1 I Trùng
X
:
6+ R
Người thắng:   0 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   0,00 €
Prize #2 II Trùng
X
:
6
Người thắng:   0 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   0,00 €
Prize #3 III Trùng
X
X
:
5+ 1
Người thắng:   2 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   119.690,00 €
Prize #4 IV Trùng
X
:
5
Người thắng:   167 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   3.105,73 €
Prize #5 V Trùng
X
:
4
Người thắng:   9.779 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   85,68 €
Prize #6 VI Trùng
X
:
3
Người thắng:   188.453 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   8,00 €
Prize #7 VII Trùng
X
:
R
Người thắng:   1.134.503 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   1,00 €
Tổng tiền: Tổng số người thắng:   1.332.904 Tổng giải thưởng:   4.238.028,63 €
La Primitiva

La Primitiva

38.500.000 €

OK