Lietošanas noteikumi

Šie LottoMat lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi) attiecas uz tīmekļa vietni lottomat.com (turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne), kuru pārvalda un uztur Eiropas Savienībā reģistrēts uzņēmums White Lotto B.V. juridiskā adrese, Fransche Bloemweg 4, Willemstad, Curacao. Uzņēmums, kas ir licencēts un kuru regulē Kirasao tiesību akti saskaņā ar galvenās licences turētāju Curacao eGaming ar licences numuru 8048/JAZ. White Lto Limited (CY) (reģ.numurs HE 413497) ar juridisko adresi Voukourestiou, 25 Neptun House, 1st floor, Flat/Office 11, Zakaki, 3045, Limassol, Kipra, darbojas kā aģents uzņēmuma vārdā. licences īpašnieks White Lotto B.V. (turpmāk tekstā – Uzņēmums).

Jebkādā veidā apskatot, pārlūkojot vai izmantojot Tīmekļa vietni, jums jāievēro turpmāk izklāstītie Lietošanas noteikumi, kā arī mūsu Privātuma politika. Ja jūs tiem nepiekrītat, lūdzam jūs pārtraukt mūsu Tīmekļa vietnes izmantošanu.

Ja jums radušies jautājumi vai komentāri saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot kādu no pieejamajiem saziņas veidiem (e-pastā, caur kontaktformu, pa tālruni).

1. Citas definīcijas

 • Loterija – skaitļu spēle, kuras ietvaros notiek Izloze.
 • Izloze – noteikta skaita un noteiktos intervālos ietilpstošu standartskaitļu vai standarta un bonusskaitļu izlozēšana noteiktas Loterijas ietvaros. Izlozes notiek cikliski tajos datumos un laikos, kādus iepriekš noteicis attiecīgās Loterijas operators.
 • Operators – iestāde, kas organizē kādas konkrētas Loterijas Izlozi.
 • Biļete – elektroniska biļete, kas piedalās jūsu izvēlētā kādas noteiktas Loterijas Izlozē un satur vienu vai vairākus Variantus.
 • Variants – viena skaitļu kombinācija, kuru jūs esat izvēlējies/-usies dalībai kādas konkrētas Loterijas izlozē. Dažādās Loterijās standartskaitļu un bonusskaitļu (ja tādi ir) skaits Variantā var būt atšķirīgs un/vai tie var ietilpt atsevišķās skaitļu kopās (ar dažādiem intervāliem).
 • Laimests – kādas konkrētas Biļetes pozitīvs iznākums; iznākums, kas attiecas uz laimēšanai nepieciešamo sakritību starp skaitļiem attiecīgās Loterijas noteiktajā skaitā, kurus izvēlējāties jūs un kuri tika izlozēti Izlozē (kurā piedalījās attiecīgā iegādātā Biļete) no standartskaitļu un bonusskaitļu (ja tādi ir) kopas vienā vai vairākos attiecīgajā Biļetē iekļautajos Variantos. Jebkurš noteiktas biļetes papildlaimests Laimestos neietilpst un ir Uzņēmuma īpašums.
 • Iemaksa – jūsu kontā iemaksāti naudas līdzekļi ar nolūku iegādāties Biļetes.
 • Konts – jūsu lietotāja konts, kurā atrodas jūsu naudas līdzekļi un iegādātās Biļetes, kā arī tam piesaistītie dati.

2. Lietošanas ierobežojumi

Tīmekļa vietne ir paredzēta jebkurai fiziskai personai, kas sasniegusi vecumu, kurā saskaņā ar tiesību aktiem, kas attiecas uz šo personu, tai ļauts šo vietni izmantot. Ja neatbilstat šiem kritērijiem, lūdzam jūs neizmantot Tīmekļa vietni, jo tas var novest pie jūsu Konta slēgšanas un ar to saistīto datu neatgriezenisku dzēšanu saskaņā ar mūsu Privātuma politiku, kā arī šo Lietošanas noteikumu 4.7. punktu. Izmantojot Tīmekļa vietni un tajā piedāvātos pakalpojumus, jūs apliecināt, ka tās lietošanas rezultātā nepārkāpsiet saistošos likumus, esat garīgi vesels/-a un uzņematies pilnu atbildību par savu rīcību. Tāpat jūsu pienākums ir pārliecināties, ka jums ļauts piedalīties Izlozēs un saņemt Laimestus Izlozēs, kurās piedalāties ar Tīmekļa vietnes starpniecību. Jūs piekrītat, ka Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par iepriekšminēto faktu pārbaudi un ka tādējādi jūs saistībā ar iepriekšminēto pret mums neizvirzīsiet nekādas prasības. Jūs apliecināt, ka saprotat un piekrītat faktam, ka mēs nespējam sniegt jums nekādu informāciju, ieteikumus vai garantijas juridiskos jautājumos.

3. Pakalpojumi

 1. Tīmekļa vietne nodrošina jūsu izvēlēto Izložu Biļešu iegādes, apstrādes un uzglabāšanas pakalpojumus, kā arī vēlākai Biļešu iegādei paredzētu Iemaksu pakalpojumus.
 2. Mēs veicam jūsu iegādāto biļešu apstrādi, bet pēc tam tās nosūtām trešo personu organizācijām, kas tās fiziski iegādājas attiecīgās Loterijas oficiālajās tirdzniecības vietās, vai nodrošinām to apstrādi ar alternatīva pakalpojuma (atkarībā no Loterijas vai no tās pašreizējo galveno laimestu summas, vai saskaņā ar Uzņēmuma lēmumu) starpniecību, kas jums nodrošina tādus ieguvumus, kas līdzvērtīgi ieguvumiem no fiziski iegādātas Biļetes.
 3. Pakalpojuma rakstura dēļ, kā arī tādēļ, ka tā apstrāde notiek acumirklī, no iegādātajām Biļetēm atteikties nav iespējams. Šī iemesla dēļ visi Biļešu iegādes rīkojumi ir galīgi un nav ne atceļami, ne kompensējami.
 4. Laimesta summa visos gadījumos ir vienāda ar Loterijas Operatora oficiāli paziņoto summu (atskaitot potenciāli piemērojamās nodevas, nodokļus un citas maksas) un tiek konvertēta jūsu Konta valūtā atbilstoši pašreizējam valūtas maiņas kursam, nepārkāpjot 3.5., 3.6. un 3.7. punkta noteikumus. Nodokļus, muitas nodevas un citus maksājumus no Laimesta var segt gan Operators, gan Uzņēmums. Neskatoties uz iepriekšminēto, jums ir pienākums segt visus nodokļus, muitas nodevas un citus maksājumus, kas saistīti ar Laimesta saņemšanu.
 5. Laimesti līdz 2 500 USD (aprēķinot pēc pašreizējā valūtas kursa) jūsu kontā tiek ieskaitīti automātiski. Gadījumā, ja Laimests pārsniedz 2 500 USD, katrs gadījums tiek izskatīts individuāli, un attiecīgā summa jūsu kontā var tikt ieskaitīta manuāli – vai arī Laimesta saņemšanai var būt nepieciešama jūsu personiska ierašanās. Par attiecīgajām procedūrām jums tiks iepriekš paziņots. Tāpat jūs piekrītat iesniegt dokumentus, parakstīt vienošanos vai veikt jebkādas citas darbības, kas var būt nepieciešamas Laimesta saņemšanai.
 6. Laimesti no bezmaksas “Ātrās izvēles” tipa biļetes tiek ieskaitīti jūsu Kontā, pamatojoties uz informāciju, ko mums sniedzis Operators. Šī iemesla dēļ minētā laimesta uzrādīšanās jūsu Kontā var aizkavēties.
 7. Uzņēmums iekasē komisijas maksu 10% apmērā no visiem Laimestiem virs 10 000 USD. Komisijas maksa tiek izmantota, lai segtu Laimesta saņemšanas organizatoriskos izdevumus.
 8. Jūs apstiprināt, ka gadījumā, ja jums būs nepieciešams saņemt Laimestu, jūsu dati (tostarp personas dati) var tikt nodoti Operatoram un citām trešo pušu organizācijām.
 9. Uzņēmums savas skaitļu spēles nepiedāvā; Loterijas organizē un pārvalda trešo pušu Operatori. Uzņēmums nav tieši saistīts ar nevienu no Operatoriem. Jebkādas atsauces uz Tīmekļa vietnē atspoguļotajiem Operatoriem kalpo tikai informatīviem nolūkiem un nav uzskatāmas par attiecīgo Operatoru pakalpojumu reklāmu, turklāt tām nav nekādas tiešas saistības ar Operatoriem.
 10. Izmantojot Tīmekļa vietnē pieejamos pakalpojumus, jūs apliecināt, ka visi naudas līdzekļi, kurus izmantojat, lai iegādātos Biļetes vai veiktu Iemaksas, pieder jums un nav iegūti nelikumīgā ceļā, ka to lietošana nekādā veidā nav ierobežota un ka kompetentajām iestādēm nav izziņots par to nozaudēšanu.
 11. Biļetes cena ietver komisijas maksu par Tīmekļa vietnē pieejamajiem pakalpojumiem. Izmantojot Tīmekļa vietni, jūs atsakāties no jebkādām tiesībām apspriest, apstrīdēt vai izdarīt pieprasījumus attiecībā uz iepriekšminēto cenu un apliecināt, ka tā var atšķirties no Operatora noteiktās oficiālās cenas.
 12. Visi Biļešu iegādes rīkojumi noteiktai Izlozei jāiesniedz pirms attiecīgās Izlozes datuma un laika, kas norādīts 1.1. tabulā. Pēdējais Biļešu iegādes rīkojumu iesniegšanas termiņš atšķiras atkarībā no Loterijas. Gadījumā, ja Operators atliek Izlozes datumu un tas tiek darīts ārpus mūsu kontroles, mēs paturam tiesības mainīt 1.1. tabulā norādītos laikus. Biļetes iegādes rīkojums starp 1.1. tabulā norādīto laiku un Izlozes laiku var tikt iesniegts tikai nākamajai attiecīgās Loterijas Izlozei, par ko jums tiks nepārprotami paziņots pirkuma procesa laikā. Par biļešu iegādes rīkojuma datumu tiek uzskatīts datums, kurā tiek saņemts maksājuma apstiprinājums no maksājumu vārtejas pakalpojuma, kuru izmantojāt, lai veiktu samaksu par Biļeti. Gadījumā, ja maksājuma apstiprinājums mums tiek piegādāts pēc Izlozes datuma un 1.1. tabulā norādītā laika, mēs paturam tiesības automātiski pārvietot Biļeti uz nākamo tās Loterijas izlozi, kurā Biļete iegādāta.
  Tabula 1.1. Loteriju slēgšanas laiki.
  Loterija Slēgšanas laiks Laika josla
  Eurojackpot 18:30 Eiropa/Helsinki
  EuroMillions 19:00 Eiropa/Parīze
  Mega Millions 21:45 ASV/Ņujorka
  Polijas Lotto 20:40 Eiropa/Varšava
  Powerball 21:00 ASV/Ņujorka
  SuperEnalotto 18:30 Eiropa/Roma
  Lielbritānijas loterija 18:30 Eiropa/Londona
 13. Gadījumos, kad Tīmekļa vietnes programmatūrā radušās neparedzētas un nejaušas kļūdas vai radušies kādi citi traucējumi, kuru rezultātā Biļete pēc jūsu rīkojuma netiek iegādāta, Uzņēmums neīstenoto pirkumu kompensē kā Biļeti uz citu tās pašas vai citas Loterijas Izlozi vai atgriež Biļetes pirkuma summas ekvivalentu naudas līdzekļos Iemaksas veidā. Uzņēmuma atbildību ierobežo tikai jūsu Biļetes pirkuma summa.
 14. Vienā pasūtījumā jūs varat iegādāties ne vairāk kā 20 Biļetes, savukārt pasūtījuma kopējā summa nedrīkst pārsniegt 1 000 €. Vienā Biļetē iespējams iegādāties ne vairāk kā 25 Variantus.
 15. Dalībai Izlozē (iegādājoties Biļeti) piemērojami gan šie Lietošanas noteikumi, gan tiesību akti, noteikumi un nosacījumi, kuri attiecas uz Operatora veikto Loterijas organizēšanu.
 16. Gadījumā, ja kādas kļūdas dēļ Laimests jums tiek piešķirts nepamatoti vai izmaksātais Laimests ir lielāks par patieso, jums nav tiesību saņemt šo Laimestu. Jums ir pienākums par šādiem gadījumiem nekavējoties paziņot Uzņēmumam un atgriezt nepatiesi aprēķināto (jūsu Kontā) Laimestu Uzņēmumam (pēc Uzņēmuma ieskatiem), pretējā gadījumā Uzņēmums ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem no jūsu Konta izņemt summu, kas vienāda ar minēto Laimestu.

4. Konta pārvaldība

 1. Lai varētu izmantot Tīmekļa vietnē pieejamos pakalpojumus, jums, sekmīgi nokārtojot reģistrācijas procesu, jāizveido savs Konts.
 2. Lai sekmīgi nokārtotu reģistrācijas procesu, jaunajam lietotājam ir nepieciešams e-pasta konts. Lai pilnībā aktivizētu savu Kontu, jums jāseko aktivizācijas saitei, kuru mēs nosūtām uz jūsu reģistrācijas procesa ietvaros norādīto e-pasta adresi. Lai gan Kontu var izmantot arī, to pilnībā neaktivizējot, atsevišķas Tīmekļa vietnes funkcijas var nebūt pieejamas.
 3. Izveidojot Kontu, jūs apliecināt, ka detalizētā informācija, kuru sniedzat reģistrācijas un Konta informācijas precizēšanas procesu ietvaros, ir patiesa un pareiza, un jebkādu izmaiņu gadījumā apņematies attiecīgo informāciju precizēt. Tāpat jūs piekrītat, ka gadījumā, ja jums tiek draudēts ar Konta darbības apturēšanu vai dzēšanu, jūs savu Kontu nenodosiet ne fizisku, ne juridisku trešo personu rīcībā.
 4. Jūs apliecināt, ka izmantosiet Tīmekļa vietni un tās pakalpojumus ar labiem nodomiem attiecībā uz Uzņēmumu un citiem Tīmekļa vietnes lietotājiem.
 5. Katram lietotājam Tīmekļa vietnē var būt tikai viens Konts. Reģistrējoties jūs apliecināt, ka jums iepriekš nav bijis neviena tāda aktīva Konta, kurš ticis apturēts vai dzēsts. Minēto prasību neizpildes gadījumā Uzņēmums patur tiesības apturēt vai dzēst visus jums piederošos Kontus.
 6. Uzņēmums jebkurā laikā patur tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus jūsu identitātes apstiprināšanai. Līdz brīdim, kad tiek apmierinātas minētās prasības, jūsu konta darbība var tikt pārtraukta.
 7. Uzņēmums patur tiesības nekavējoties pārtraukt Kontu vai bloķēt lietotāja piekļuvi Tīmekļa vietnei, attiecīgo lēmumu nepamatojot.
 8. Par konta darbības apturēšanu mēs jums paziņosim, nosūtot e-pasta ziņojumu uz jūsu Konta profilā norādīto e-pasta adresi.
 9. Jums ir tiesības apstrīdēt jūsu Konta darbības apturēšanu 14 kalendāro dienu laikā, atbildot uz mūsu e-pasta ziņojumu, kurā tika paziņots par Konta darbības apturēšanu.
 10. Uzņēmums patur tiesības dzēst apturētu kontu, ja jūs 30 kalendāro dienu laikā no tā darbības apturēšanas neievērojat mūsu noteiktās un jums nosūtītās atbloķēšanas prasības vai ja mēs nesaņemam jūsu pretenziju.
 11. Pretenzijas tiek izskatītas 30 kalendāro dienu laikā. Ja izskatīšanas rezultāts ir negatīvs, jūsu Konts pēc 30 kalendārajām dienām no jūsu pretenzijas izskatīšanas brīža var tikt dzēsts. Ja izskatīšanas rezultāts ir pozitīvs, jūsu Konts tiks atbloķēts 48 stundu laikā.
 12. Neatgriezeniskas Konta darbības apturēšanas (ilgākas par 60 kalendārajām dienām) gadījumā vai tā dzēšanas gadījumā jūsu Konta Iemaksas tiek atmaksātas, Uzņēmumam ar jums iepriekš vienojoties par atmaksas veidu līdz summai, kas nepārsniedz likumīgi Kontā iemaksāto līdzekļu summu, nepārkāpjot 5.2. punkta noteikumus.
 13. Uzņēmums patur tiesības neizmaksāt Laimestus, kas piešķirti apturētam vai dzēstam Kontam, ja ar šiem Laimestiem saistītās Biļetes iegādātas pretrunā esošajiem tiesību aktiem vai šiem Lietošanas noteikumiem. Šādā gadījumā Uzņēmums minētos Laimestus konfiscē. Uzņēmuma lēmums par Laimestu konfiskāciju ir galīgs un nav apstrīdams.
 14. Jūs apliecināt, ka pilnībā sadarbosieties ar uzņēmumu un nodrošināsiet tam visu nepieciešamo dokumentāciju pilnīgi un ar labiem nodomiem, jo īpaši Konta verifikācijas un Laimesta saņemšanas gadījumā.
 15. Jūs apliecināt, ka jūs esat atbildīgs/-a par nodokļu un visu citu jūsu valsts, uzturēšanās vietas vai dzīvesvietas vietas valdības vai citu likumdošanas struktūru noteikto maksājumu uzskaiti un apmaksu, ja Tīmekļa vietnes lietošanas gadījumā to apmaksa ir nepieciešama (ieskaitot, bet ne tikai, Laimestu nodevas). Vienlaikus jūs apliecināt un piekrītat, ka Uzņēmums var aizturēt Iemaksas līdzekļu izmaksu un segt visus ar jūsu Kontu saistītos nepieciešamos izdevumus, maksājumus un nodokļus, ko prasa likums, kā arī segt papildizdevumus, kas saistīti ar Biļetes iegādi un Iemaksas līdzekļu izmaksu.
 16. Uzņēmums neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai darbībām, kas rodas no nesankcionētas piekļuves jūsu Kontam, izmantojot jūsu Konta piekļuves datus (e-pastu un paroli). Tāpat jums ir pienākums informēt Uzņēmumu par jebkādām aizdomām par nesankcionētu piekļuvi jūsu Kontam.
 17. Jūs apliecināt, ka nepieprasīsiet maksājumu atmaksu un neatcelsiet sevis veiktos maksājumus par pakalpojumiem, kā arī kompensēsiet uzņēmumam par zaudējumiem, izdevumiem vai bojājumiem, kas radušies, jums veicot šādas darbības, kā arī jebkurā šādā gadījumā izpildīsiet visas izrietošās saistības pret Uzņēmumu.
 18. Jūs apliecināt, ka neizmantosiet Kontu nelikumīgiem nolūkiem, kas saistīti ar krāpšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai citām nevēlamām darbībām, kā arī nemēģināsiet ne personīgi, ne ar trešo personu starpniecību apiet drošību, atdarināt projektu reversās inženierijas ceļā, iegūt pirmkodu, modificēt to vai veikt jebkādas citas darbības, kas var kaitēt Tīmekļa vietnei vai Uzņēmumam, tostarp tā infrastruktūrai un darbiniekiem, un apliecināt, ka minēto darbību veikšanai nenodosiet Kontu trešajām personām.
 19. Gadījumā, ja tiek pārkāptas iepriekšminētās prasības, Uzņēmumam ir tiesības atbilstošajām iestādēm izpaust visu ar Kontu saistīto informāciju un datus, apturēt Konta darbību vai to dzēst, kā arī konfiscēt visus Kontā esošos naudas līdzekļus, tostarp Iemaksas un Laimestus, taču tas neliedz Uzņēmumam veikt arī citas darbības, kas šajos Lietošanas noteikumos nav noteiktas.
 20. Jūs pilnvarojat Uzņēmumu padarīt jūsu datus pieejamus kompetentajām iestādēm, interneta pakalpojumu sniedzējiem, bankām, maksājumu karšu uzņēmumiem, elektronisko maksājumu pakalpojumu sniedzējiem vai citām finanšu iestādēm un informēt tās par jebkādām aizdomīgām, nelikumīgām, maldinošām vai nesankcionētām darbībām, kuras veicat jūs vai kuras tiek veiktas, izmantojot jūsu Kontu, un jūs piekrītat pilnībā sadarboties ar Uzņēmumu, lai izmeklētu un atklātu šādas darbības.
 21. Jūs piekrītat Uzņēmumam kompensēt un atteikties no visām prasībām pret Uzņēmumu attiecībā uz prēmijām, saistībām, bojājumiem, zaudējumiem, izmaksām un izdevumiem, tostarp juridiskajām maksām, kas radušās, jums pārkāpjot šos Lietošanas noteikumus vai nepildot jebkuras citas saistības, kas izriet no Konta lietošanas.
 22. Ar šo jūs piekrītat, ka White Lto Limited (CY) (reģ.numurs HE 413497) ar juridisko adresi Voukourestiou, 25 Neptun House, 1st floor, Flat/Office 11, Zakaki,3045, Limassol, Kipra, ir atbildīgs par kredītkarti. un maksājumu apstrāde. Lai izmantotu Pakalpojumus un ievietotu spēles ierakstu, jums būs jāsniedz Uzņēmumam informācija par maksāšanas līdzekļiem un/vai jāpārskaita līdzekļi savā Lietotāja kontā (“Spēļu kredīti”), izmantojot jebkuru no Uzņēmuma norādītajām metodēm. Ja jūs pārskaitāt līdzekļus savā Lietotāja kontā, šie līdzekļi tiks ieskaitīti jūsu Lietotāja kontā, kad Uzņēmums faktiski saņems līdzekļus. Minimālais un maksimālais limits var tikt piemērots naudas līdzekļu pārskaitīšanai uz jūsu Lietotāja kontu un no tā, atkarībā no jūsu vēstures uzņēmumā, iemaksas metodes, ID pārbaudes un citiem faktoriem, ko nosaka tikai Uzņēmums. Uzņēmums debetēs no jūsu Lietotāja konta un/vai jūsu maksāšanas līdzekļa brīdī, kad, izmantojot Vietni, jūs pieprasāt spēles ierakstu.

5. Izmaksas

 1. Izmaksas pieprasījumu varat nosūtīt, izmantojot savu Kontu.
 2. Līdzekļi, kas Kontā iemaksāti, izmantojot noteiktu maksājumu metodi, var tikt izmaksāti, izmantojot tikai tādu pašu maksājumu metodi, nepārkāpjot 5.4. un 5.5. punkta noteikumus.
 3. Līdzekļi, kas Kontā ieskaitīti kā Laimests, var tikt izmaksāti, izmantojot jebkuru jūsu izvēlēto metodi, nepārkāpjot 5.4. un 5.5. punkta noteikumus.
 4. Izmaksa uz maksājumu karti var tikt veikta tikai gadījumā, ja šīs izmaksas summa nepārsniedz summu, kas iemaksāta, izmantojot attiecīgo maksājumu karti.
 5. Izmaksājot naudas līdzekļus, Uzņēmums darīs visu iespējamo, lai izmantotu jūs vēlamo maksājumu metodi. Gadījumā, ja izmaksa ar izvēlēto metodi nav iespējama, naudas līdzekļi tiks izmaksāti ar bankas pārskaitījumu vai citu metodi, Uzņēmumam par to iepriekš ar jums vienojoties.
 6. Minimālā izmaksas summa ir 10 €.
 7. Veicot naudas līdzekļu izmaksu, Uzņēmums nekādas nodevas nepiemēro, tomēr šādas maksas var piemērot trešo pušu organizācijas. Visi šāda veida izdevumi tiks segti no izmaksātajiem līdzekļiem.
 8. Uzņēmums patur tiesības aizturēt naudas izmaksu gadījumā, ja radušās aizdomas (pēc Uzņēmuma ieskatiem), ka jūs varētu plānot vai veikt krāpnieciska rakstura darbības, pārkāpt spēkā esošo likumu vai jebkādā citā veidā neievērot Uzņēmuma intereses, vai raisīt šaubas par savām darbībām. Šādos gadījumos Uzņēmums var veikt šī jautājuma izmeklēšanu, iesaistīties izmeklēšanā vai to atbalstīt (tostarp, bet ne tikai, padarot visu informāciju, tostarp personas datus, pieejamu visām trešo pušu organizācijām, kurām pēc Uzņēmuma ieskatiem šī informācija ir nepieciešama), bet jūs šajā jautājumā piekrītat sadarboties ar Uzņēmumu un atbalstīt visas tā veiktās darbības.

6. Intelektuālais īpašums

 1. Tīmekļa vietne, tās saturs un funkcionalitāte ir Uzņēmuma īpašums, kuru pilnībā aizsargā atbilstoši starptautiskie autortiesību likumi un citi intelektuālā īpašuma tiesību akti.
 2. Visas autortiesības, kas saistītas ar Tīmekļa vietni, visu tās saturu un pakalpojumiem, pilnībā pieder Uzņēmumam (nepārkāpjot 6.6. punkta noteikumus).
 3. Bez Uzņēmuma rakstiskas atļaujas 6.2. punktā minētās tiesības izmantot aizliegts.
 4. LottoMat ir Uzņēmumam piederoša preču zīme, kuras izmantošana bez Uzņēmuma atļaujas ir aizliegta un uzskatāma par Uzņēmuma tiesību pārkāpumu.
 5. Viss Tīmekļa vietnē pieejamais saturs paredzēts tikai personiskai lietošanai. Tā izmantošana jebkādos citos veidos vai nolūkos ir aizliegta, un jūs uzņematies pilnu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, izmaksām un izdevumiem, kas varētu rasties, minēto saturu izmantojot šajos Lietošanas noteikumos neatļautos veidos.
 6. Visas apmaksas metodes un Loteriju logo pieder attiecīgajiem uzņēmumiem, kuri tos pārvalda. Tīmekļa vietne un Uzņēmums ar šīm organizācijām nekādā veidā nav saistītas.

7. Atbildības ierobežojumi

 1. Mēs neuzņemamies atbildību par likumpārkāpumiem, nolaidību, pārskatīšanos, zaudējumiem, datu zudumu vai jebkāda cita veida kaitējumu, kas tieši vai netieši rodas, jums izmantojot Tīmekļa vietni un tās pakalpojumus vai pārkāpjot šos Lietošanas noteikumus. Uzņēmums visos gadījumos darīs visu iespējamo, lai novērstu kļūdainu Tīmekļa vietnes darbību, tomēr darbības traucējumu gadījumā Uzņēmums patur tiesības atcelt vai pārtraukt jūsu piekļuvi tiem pakalpojumiem, kuri nedarbojas pareizi.
 2. Mēs neuzņemamies atbildību par kļūdām, nolaidību, pārtraukumiem, zudumiem, defektiem vai kavēšanos datu pārraidē, sakaru līniju darbības traucējumiem, zādzībām, bojājumiem, nesankcionētu piekļuvi, datu un informācijas izmaiņām vai jebkādiem citiem tiešiem vai netiešiem kaitējumiem, kas radušies kā sekas jebkam no iepriekšminētā. Mēs neuzņemamies atbildību par komunikāciju pakalpojumu sniedzēju tehniskajām problēmām, sistēmu, datoru, serveru vai pakalpojumu sniedzēju darbību traucējumiem, datoriekārtu vai programmatūras darbības traucējumiem, vai ar jebkuru tīmekļa vietni saistītām Interneta datplūsmas pārslodzēm.
 3. Mēs paturam tiesības atcelt, bloķēt, izmainīt vai pārtraukt sniegt pakalpojumus, ja kāda Uzņēmuma kontrolē neesoša iemesla dēļ attiecīgo pakalpojumu pienācīga sniegšana kļūst neiespējama.
 4. Mēs ne tiešā, ne netiešā veidā negarantējam ne informācijas pareizību, ne pareizu programmatūras vai Tīmekļa vietnē iekļauto un piedāvāto pakalpojumu darbību. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu nodarītu kaitējumu, bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies, paļaujoties uz informāciju vai jebkuru citu Tīmekļa vietnē pieejamo saturu.
 5. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies, izmantojot vai atsaucoties uz jebkuru saturu citās tīmekļa vietnēs, uz kurām no Tīmekļa vietnes ved hipersaites. Visas hipersaites, pakalpojumi, līdzekļi un informācija, ko mēs sniedzam vai darām pieejamu Tīmekļa vietnē, nekādā veidā nav mūsu kontrolē. Ņemot to vērā, mēs nesniedzam nekādas garantijas saistībā ar šādiem pakalpojumiem, līdzekļiem un informāciju, kas pieder trešajām personām, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību par to, ka jūs izmantojat vai paļaujaties uz šādiem pakalpojumiem, saturu un informāciju.
 6. Jūs apliecināt, ka atbrīvojat mūs no jebkādas atbildības attiecībā uz prasībām, maksājumiem, bojājumiem, zaudējumiem, izmaksām un izdevumiem, kas var rasties, jums pārkāpjot šos Lietošanas noteikumus.
 7. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kļūmēm vai kavējumiem, kas rodas, izpildot no šiem Lietošanas noteikumiem izrietošās saistības, jo īpaši attiecībā uz neplānotām darbībām vai pārskatīšanos no mūsu puses, kā rezultātā saņemtā summa ir mazāka par Laimestu vai Laimests netiek saņemts vispār, kā arī visos gadījumos, kuru rezultātā Operators kāda iemesla dēļ ir atcēlis jūsu tiesības saņemt Laimestu. Šādā gadījumā jūs atsakāties no jebkādām pretenzijām un strīdu ierosināšanas. Norādām, ka mēs darām visu iespējamu, lai nodrošinātu, ka Laimesta iegūšana, apstrāde un saņemšana noritētu bez problēmām.
 8. Uzņēmums nekādā veidā negarantē netraucētu un pareizu Tīmekļa vietnes un tās pakalpojumu darbību.
 9. Neskatoties uz to, ka mēs darām visu iespējamo, lai vienmēr nodrošinātu, ka Tīmekļa vietnē atspoguļotā informācija ir atjaunota un precīza, tā tomēr var saturēt kļūdas, par kurām mēs atbildību neuzņemamies. Ja esat pamanījis/-usi kļūdu, lūdzam mums par to paziņot, un mēs to novērsīsim, cik ātri vien iespējams.
 10. Operatora sniegtie Izložu rezultāti Tīmekļa vietnē tiek publicēti, tiklīdz Operators sniedz šādu informāciju. Lai novērstu jebkādas šaubas, informējam, ka par pamatu Biļetei piesaistītajiem Laimestiem uzskatāmi tikai galīgie Izlozes rezultāti saskaņā ar Operatora sniegto informāciju. Gadījumā, ja Tīmekļa vietnē publicētie rezultāti atšķiras no Operatora publicētajiem, saistošie tik un tā ir Operatora sniegtie rezultāti.

8. Dažādi

 1. Uzņēmums bez iepriekšēja brīdinājuma Tīmekļa vietnes īpašumtiesības var nodot (vai jebkādā citā veidā mainīt – daļēji vai pilnībā) jebkurai trešās puses organizācijai. Tāpat trešo pušu organizācijām var tikt uzticēta Tīmekļa vietnes un tās pakalpojumu pārvaldība. Tiesības, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem, ir spēkā visos gadījumos.
 2. Jebkādas pretenzijas vai iebildumi saistībā ar Tīmekļa vietni vai tajā piedāvātajiem pakalpojumiem, sniedzot pēc iespējas vairāk informācijas, Uzņēmumam iesniedzami rakstiski, izmantojot pieejamos saziņas veidus (e-pastu, kontaktformu), 14 kalendāro dienu laikā no brīža, kas veido attiecīgo pretenziju vai iebildumu pamatu. Visas pretenzijas vai iebildumus mēs izskatām 30 kalendāro dienu laikā.
 3. Jūs piekrītat saņemt informāciju no Uzņēmuma elektroniski vai mobilo sakaru tīklā. No ar mārketingu saistīto paziņojumu saņemšanas varat atteikties jebkurā brīdī, izmantojot atcelšanas hipersaiti, kas iekļauta visos mūsu izsūtītajos e-pasta ziņojumos, vai sazinoties ar mums, izmantojot kādu no pieejamajiem saziņas veidiem: e-pastā, pa tālruni, kontaktformā.
 4. Šie Lietošanas noteikumi kopā ar Privātuma politiku pilnībā veido vienošanos starp Uzņēmumu un jums.
 5. Šiem Lietošanas noteikumiem kopā ar Privātuma politiku piemērojami Curaçao spēkā esošie tiesību akti. Lai risinātu strīdus, kas saistīti ar vai potenciāli izriet no Tīmekļa vietnes un tās pakalpojumu izmantošanas, jūs piekrītat neatsaucami pakļauties vienīgi Curaçao tiesu jurisdikcijai.
 6. Šie Lietošanas noteikumi un Privātuma politika sākotnēji tika sastādīti angļu valodā. Gadījumā, ja rodas neatbilstības vai pretrunas starp šī tulkojuma nozīmi un oriģinālo angļu valodas versiju, par saistošu atzīstama tikai un vienīgi angļu valodas versija.
 7. Princips “Pazīsti savu klientu” un Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas politika šo Lietošanas noteikumu pielikumu veidā ir šo Lietošanas noteikumu neatņemamas sastāvdaļas.

9. Izmaiņas

Gadījumos, kad šajos Lietošanas noteikumos tiek ieviestas nozīmīgas izmaiņas, mēs par tām paziņosim jums elektroniski, nosūtot ziņojumu uz jūsu e-pasta adresi, tomēr Uzņēmums patur tiesības precizēt šos Lietošanas noteikumus pilnībā diskrētā veidā un bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūsu pienākums ir pārliecināties, vai šajos Lietošanas noteikumos un Privātuma politikā ir ieviestas kādas izmaiņas. Jebkāda Tīmekļa vietnes izmantošana pēc izmaiņām Lietošanas noteikumos vai Privātuma politikā tiks uzskatīta par piekrišanu šīm izmaiņām.

10.Kontakti

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazinieties ar mums, izmantojot kādu no pieejamajiem saziņas veidiem (e-pastā, caur kontaktformu, pa tālruni).


Princips “Pazīsti savu klientu”

LottoMat Lietošanas noteikumu 1. pielikums

Princips “Pazīsti savu klientu” pēdējā laikā kļūst arvien aktuālāks visā pasaulē, jo īpaši banku un citu finanšu iestāžu darbībā. Tā mērķis ir novērst zādzības, finanšu krāpšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kā arī teroristu operāciju finansēšanu. Attiecībā uz krāpšanu uzņēmums īsteno “nulles tolerances” politiku un izmanto visas pieejamās metodes, lai to novērstu. Jebkādas aizdomīgas darbības tiks dokumentētas, bet visi ar šādām darbībām saistītie konti – nekavējoties slēgti. Visi minētajos kontos esošie līdzekļi tiks konfiscēti.

Prevencija

Uzņēmuma mērķis visos gadījumos ir pārliecināties, ka saņemtie sensitīvie dati, piemēram, konta dati un informācija par veiktajiem darījumiem, ir konsekventi un patiesi, izmantojot dažādas drošības un krāpšanas atklāšanas metodes. Lai nodrošinātu jūsu elektronisko darījumu aizsardzību, lūdzam jūs iesniegt konkrētu informāciju.

Pēc pirmā maksājuma ar kādu konkrētu maksājumu karti Uzņēmums patur tiesības pieprasīt jums iesniegt šādus dokumentus:

 • derīgas pases lapas, kurā redzama fotogrāfija un paraksts, kopija (skenēta);
 • iemaksas veikšanai izmantotās maksājumu kartes kopija (skenēta) (priekšpuses kopija, kurā redzami tikai 4 pēdējie cipari; aizmugures kopija, kurā aizklāts CVV kods);
 • komunālo pakalpojumu rēķina kopija, kurā redzami personas dati un dzīvesvietas adrese;
 • parakstīts veikto transakciju saraksts.

Jums tiks paziņots par nepieciešamību iesniegt dokumentus elektroniski. Lūdzam jūs augstākminētos dokumentus iesniegt, cik ātri vien iespējams – tas ļaus izvairīties no ar jūsu kontu saistīto transakciju kavēšanās. Gadījumā, ja prasītie dokumenti netiek iesniegti 7 kalendāro dienu laikā no šādas prasības saņemšanas brīža, saskaņā ar LottoMat Lietošanas noteikumiem jūsu konta darbība var tikt apturēta vai tas var tikt dzēsts.

Dokumentus JPG formātā jāpievieno atbildes ziņojumam. Neviens cits formāts netiks pieņemts.

Uzņēmums izmanto visaugstākās kvalitātes drošības standartus un nodrošina konfidencialitāti attiecībā uz visiem dokumentiem. Visi faili, kurus saņemam, ir pilnībā aizsargāti, pateicoties drošam šifrēšanas līmenim katrā verificēšanas solī.


Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas politika

LottoMat Lietošanas noteikumu 2. pielikums

Uzņēmums nepieļauj nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un atbalsta cīņu pret šo fenomenu. Šim nolūkam mēs ievērojam “Joint Money Laundering Steering Group” (Lielbritānija) vadlīnijas. Minētā grupa ietilpst Finanšu darījumu darba grupas (FATF) sastāvā, kas ir starpvaldību organizācija, kuras darbība vērsta pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Uzņēmums īsteno nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas politiku, kuras uzdevumi ir:

 • pārliecināties, ka klientam ir derīgs personu apliecinošs dokuments;
 • veikt identifikācijas informācijas uzskaiti;
 • noteikt, vai klients nav pazīstams kā terorists un vai netiek turēts aizdomās par saistību ar teroristu organizācijām, pārbaudot personas datus atbilstošās datubāzēs;
 • veikt rūpīgu darījumu uzraudzību;
 • nepieņemt samaksu skaidrā naudā vai naudas pārvedumu veidā; nepieņemt caur trešo pušu organizācijām veiktas transakcijas, kā arī valūtas maiņas vai “Western Union” pārskaitījumus.

Starptautiska nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršana prasa finanšu iestāžu informētību par potenciālajiem mēģinājumiem klientu kontos veikt šādas darbības un aizdomām par ļaunprātīgu izmantošanu, ieviešot atbilstošas programmas, kuru nolūks ir atturēt no aizdomīgu darbību veikšanas, kā arī atklāt tās un ziņot par tām.

Iepriekš izklāstītās pamatnostādnes ir ieviestas, lai aizsargātu Tīmekļa vietni un tās klientus.