ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล EuroMillions

15
22
35
44
48
6
7
ค่าประมาณแจ็คพอต: €53,000,000
ชั้น จับคู่
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน
รางวัล #1 I จับคู่
X
X
:
5+ 2
ผู้ชนะ:   2 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €26,181,999.00
รางวัล #2 II จับคู่
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   3 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €240,060.00
รางวัล #3 III จับคู่
X
X
:
5+ 0
ผู้ชนะ:   3 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €56,106.00
รางวัล #4 IV จับคู่
X
X
:
4+ 2
ผู้ชนะ:   42 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €1,248.00
รางวัล #5 V จับคู่
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   851 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €113.00
รางวัล #6 VI จับคู่
X
X
:
3+ 2
ผู้ชนะ:   1,582 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €64.00
รางวัล #7 VII จับคู่
X
X
:
4+ 0
ผู้ชนะ:   1,790 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €40.00
รางวัล #8 VIII จับคู่
X
X
:
2+ 2
ผู้ชนะ:   23,538 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €15.00
รางวัล #9 IX จับคู่
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   36,053 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €11.00
รางวัล #10 X จับคู่
X
X
:
3+ 0
ผู้ชนะ:   71,874 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €10.00
รางวัล #11 XI จับคู่
X
X
:
1+ 2
ผู้ชนะ:   128,931 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €7.00
รางวัล #12 XII จับคู่
X
X
:
2+ 1
ผู้ชนะ:   513,956 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €5.00
รางวัล #13 XIII จับคู่
X
X
:
2+ 0
ผู้ชนะ:   1,033,719 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €4.00
ผลรวมทั้งหมด: ผู้ชนะทั้งหมด:   1,812,344 :   €62,649,489.00