ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล EuroMillions

2
9
13
19
38
2
6
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: €77,000,000
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
X
:
5+ 2
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €0.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   8 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €95,084.00
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
X
:
5+ 0
ผู้ชนะ:   11 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €16,161.90
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
X
:
4+ 2
ผู้ชนะ:   58 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €954.70
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   1,092 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €93.40
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
X
:
3+ 2
ผู้ชนะ:   2,913 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €37.00
รางวัล #7 VII ตรงกัน
X
X
:
4+ 0
ผู้ชนะ:   2,104 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €36.00
รางวัล #8 VIII ตรงกัน
X
X
:
2+ 2
ผู้ชนะ:   38,526 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €9.80
รางวัล #9 IX ตรงกัน
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   48,895 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €8.60
รางวัล #10 X ตรงกัน
X
X
:
3+ 0
ผู้ชนะ:   97,525 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €8.00
รางวัล #11 XI ตรงกัน
X
X
:
1+ 2
ผู้ชนะ:   176,398 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €5.40
รางวัล #12 XII ตรงกัน
X
X
:
2+ 1
ผู้ชนะ:   638,876 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €4.60
รางวัล #13 XIII ตรงกัน
X
X
:
2+ 0
ผู้ชนะ:   1,328,725 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €3.60
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   2,335,131 รางวัลรวม:   €11,532,383.90