ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล EuroMillions

10
20
40
44
46
1
3
ค่าประมาณแจ็คพอต: €120,000,000
ชั้น จับคู่
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน
รางวัล #1 I จับคู่
X
X
:
5+ 2
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €0.00
รางวัล #2 II จับคู่
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   1 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €938,778.00
รางวัล #3 III จับคู่
X
X
:
5+ 0
ผู้ชนะ:   11 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €19,946.00
รางวัล #4 IV จับคู่
X
X
:
4+ 2
ผู้ชนะ:   39 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €1,752.00
รางวัล #5 V จับคู่
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   918 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €137.00
รางวัล #6 VI จับคู่
X
X
:
3+ 2
ผู้ชนะ:   1,995 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €66.00
รางวัล #7 VII จับคู่
X
X
:
4+ 0
ผู้ชนะ:   2,069 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €45.00
รางวัล #8 VIII จับคู่
X
X
:
2+ 2
ผู้ชนะ:   28,576 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €16.00
รางวัล #9 IX จับคู่
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   44,084 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €11.00
รางวัล #10 X จับคู่
X
X
:
3+ 0
ผู้ชนะ:   96,956 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €10.00
รางวัล #11 XI จับคู่
X
X
:
1+ 2
ผู้ชนะ:   160,692 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €7.00
รางวัล #12 XII จับคู่
X
X
:
2+ 1
ผู้ชนะ:   604,285 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €6.00
รางวัล #13 XIII จับคู่
X
X
:
2+ 0
ผู้ชนะ:   1,364,068 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €4.00
ผลรวมทั้งหมด: ผู้ชนะทั้งหมด:   2,303,694 :   €13,695,579.00