ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล EuroMillions

5
7
8
10
34
1
9
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: €39,000,000
EuroMillions

EuroMillions

€49,000,000
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
X
:
5+ 2
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €0.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   2 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €348,150.60
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
X
:
5+ 0
ผู้ชนะ:   13 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €12,518.20
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
X
:
4+ 2
ผู้ชนะ:   62 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €817.50
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   887 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €105.20
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
X
:
3+ 2
ผู้ชนะ:   2,384 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €41.40
รางวัล #7 VII ตรงกัน
X
X
:
4+ 0
ผู้ชนะ:   2,032 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €34.10
รางวัล #8 VIII ตรงกัน
X
X
:
2+ 2
ผู้ชนะ:   29,898 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €11.50
รางวัล #9 IX ตรงกัน
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   40,330 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €9.50
รางวัล #10 X ตรงกัน
X
X
:
3+ 0
ผู้ชนะ:   96,460 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €7.40
รางวัล #11 XI ตรงกัน
X
X
:
1+ 2
ผู้ชนะ:   141,575 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €6.10
รางวัล #12 XII ตรงกัน
X
X
:
2+ 1
ผู้ชนะ:   551,567 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €4.90
รางวัล #13 XIII ตรงกัน
X
X
:
2+ 0
ผู้ชนะ:   1,291,010 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €3.40
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   2,156,220 รางวัลรวม:   €10,567,509.80
EuroMillions

EuroMillions

€49,000,000