ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล EuroMillions

6
17
25
31
46
9
12
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: €54,000,000
EuroMillions

EuroMillions

€66,000,000
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
X
:
5+ 2
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €0.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   7 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €108,903.20
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
X
:
5+ 0
ผู้ชนะ:   11 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €16,197.00
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
X
:
4+ 2
ผู้ชนะ:   33 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €1,681.60
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   770 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €132.70
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
X
:
3+ 2
ผู้ชนะ:   1,386 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €77.90
รางวัล #7 VII ตรงกัน
X
X
:
4+ 0
ผู้ชนะ:   2,062 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €36.80
รางวัล #8 VIII ตรงกัน
X
X
:
2+ 2
ผู้ชนะ:   20,404 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €18.60
รางวัล #9 IX ตรงกัน
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   35,096 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €12.00
รางวัล #10 X ตรงกัน
X
X
:
3+ 0
ผู้ชนะ:   88,805 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €8.80
รางวัล #11 XI ตรงกัน
X
X
:
1+ 2
ผู้ชนะ:   105,704 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €9.00
รางวัล #12 XII ตรงกัน
X
X
:
2+ 1
ผู้ชนะ:   495,606 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €6.00
รางวัล #13 XIII ตรงกัน
X
X
:
2+ 0
ผู้ชนะ:   1,256,717 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €3.80
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   2,006,601 รางวัลรวม:   €11,564,659.20
EuroMillions

EuroMillions

€66,000,000