ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Eurojackpot

9
15
27
41
44
2
4
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: €34,000,000
Eurojackpot

Eurojackpot

€47,000,000
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
X
:
5+ 2
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €0.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   2 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €1,057,442.10
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
X
:
5+ 0
ผู้ชนะ:   5 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €149,285.90
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
X
:
4+ 2
ผู้ชนะ:   54 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €4,607.50
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   1,013 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €221.00
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
X
:
4+ 0
ผู้ชนะ:   1,683 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €103.40
รางวัล #7 VII ตรงกัน
X
X
:
3+ 2
ผู้ชนะ:   2,411 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €61.90
รางวัล #8 VIII ตรงกัน
X
X
:
2+ 2
ผู้ชนะ:   35,248 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €21.80
รางวัล #9 IX ตรงกัน
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   43,289 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €17.20
รางวัล #10 X ตรงกัน
X
X
:
3+ 0
ผู้ชนะ:   71,003 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €15.00
รางวัล #11 XI ตรงกัน
X
X
:
1+ 2
ผู้ชนะ:   190,939 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €10.10
รางวัล #12 XII ตรงกัน
X
X
:
2+ 1
ผู้ชนะ:   615,063 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €7.70
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   960,710 รางวัลรวม:   €12,899,746.00
Eurojackpot

Eurojackpot

€47,000,000