ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Eurojackpot

8
12
15
17
46
1
8
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: €37,000,000
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
X
:
5+ 2
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €0.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   2 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €885,350.60
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
X
:
5+ 0
ผู้ชนะ:   2 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €499,296.50
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
X
:
4+ 2
ผู้ชนะ:   36 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €4,575.40
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   665 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €309.60
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
X
:
4+ 0
ผู้ชนะ:   1,569 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €144.30
รางวัล #7 VII ตรงกัน
X
X
:
3+ 2
ผู้ชนะ:   1,371 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €120.10
รางวัล #8 VIII ตรงกัน
X
X
:
2+ 2
ผู้ชนะ:   24,206 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €21.60
รางวัล #9 IX ตรงกัน
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   32,054 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €18.30
รางวัล #10 X ตรงกัน
X
X
:
3+ 0
ผู้ชนะ:   66,894 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €16.60
รางวัล #11 XI ตรงกัน
X
X
:
1+ 2
ผู้ชนะ:   122,096 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €11.30
รางวัล #12 XII ตรงกัน
X
X
:
2+ 1
ผู้ชนะ:   459,626 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €9.00
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   708,521 รางวัลรวม:   €11,267,153.40