ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Eurojackpot

14
17
20
27
32
3
7
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: €10,000,000
Eurojackpot

Eurojackpot

€21,000,000
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
X
:
5+ 2
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €0.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   3 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €615,218.00
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
X
:
5+ 0
ผู้ชนะ:   7 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €93,058.10
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
X
:
4+ 2
ผู้ชนะ:   92 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €2,360.10
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   869 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €224.80
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
X
:
4+ 0
ผู้ชนะ:   1,351 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €112.50
รางวัล #7 VII ตรงกัน
X
X
:
3+ 2
ผู้ชนะ:   3,981 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €32.70
รางวัล #8 VIII ตรงกัน
X
X
:
2+ 2
ผู้ชนะ:   57,000 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €14.10
รางวัล #9 IX ตรงกัน
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   40,396 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €14.10
รางวัล #10 X ตรงกัน
X
X
:
3+ 0
ผู้ชนะ:   62,135 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €14.10
รางวัล #11 XI ตรงกัน
X
X
:
1+ 2
ผู้ชนะ:   285,185 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €6.80
รางวัล #12 XII ตรงกัน
X
X
:
2+ 1
ผู้ชนะ:   571,548 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €6.80
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   1,022,567 รางวัลรวม:   €11,266,878.80
Eurojackpot

Eurojackpot

€21,000,000