เลือกหมายเลขภายในช่วง 1 - 70
GG World Keno

GG World Keno

US$1,000,000
คุณสามารถเลือก 1 - 10 หมายเลขภายใน 1-70 ช่วง

จำนวนตัวเลขที่คุณต้องการที่จะเล่นหรือไม่?

คุณสามารถเลือก 1 - 10 หมายเลขภายใน 1-70 ช่วง
สัดส่วนการถือหุ้นที่สูงกว่าที่ใหญ่กว่าชนะ คุณสามารถชนะได้ถึง US$1,000,000 ในขณะที่ยก 10 ตัวเลขที่มีสัดส่วนการถือหุ้น x10

เลือกสัดส่วนการถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นที่สูงกว่าที่ใหญ่กว่าชนะ คุณสามารถชนะได้ถึง US$1,000,000 ในขณะที่ยก 10 ตัวเลขที่มีสัดส่วนการถือหุ้น x10
เลือกหมายเลข ตกลง
รวม:
Gaming Labs Certified

Draw certified by Gaming Laboratories International

Our True Random Number Generator has been certified by Gaming Laboratories International to ensure the highest security and guarantee 100% fairness of the drawing process.

Gaming Labs Certified

Click here to see how does the TRNG work