Thông tin về Set for Life

Kết quả mới nhất (20:00:00 GMT+1, 22 thg 7, 2024)

Kết quả mới nhất (20:00:00 GMT+1, 22 thg 7, 2024)
1
3
9
26
32
1
Quốc gia Lịch trình Miền đoán số
Quốc gia Anh Lịch trình
Thứ Hai 19:00 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Hai 20:00 GMT+1
Thứ Năm 19:00 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Năm 20:00 GMT+1
Miền đoán số 5/47 + 1/10
Kết quả mới nhất (20:00:00 GMT+1, 22 thg 7, 2024): Kết quả mới nhất (20:00:00 GMT+1, 22 thg 7, 2024)
1
3
9
26
32
1
Tier Trùng
X
+
X
Giải thưởng Cơ hội chiến thắng
Prize #1I Trùng
X
+
X
:
5 + 1
Giải thưởng : 3.600.000 £ Cơ hội chiến thắng : 1 trong 15.339.390
Prize #2II Trùng
X
+
X
:
5 + 0
Giải thưởng : 120.000 £ Cơ hội chiến thắng : 1 trong 1.704.377
Prize #3III Trùng
X
+
X
:
4 + 1
Giải thưởng : 250 £ Cơ hội chiến thắng : 1 trong 73.045
Prize #4IV Trùng
X
+
X
:
4 + 0
Giải thưởng : 50 £ Cơ hội chiến thắng : 1 trong 8.116
Prize #5V Trùng
X
+
X
:
3 + 1
Giải thưởng : 30 £ Cơ hội chiến thắng : 1 trong 1.782
Prize #6VI Trùng
X
+
X
:
3 + 0
Giải thưởng : 20 £ Cơ hội chiến thắng : 1 trong 198
Prize #7VII Trùng
X
+
X
:
2 + 1
Giải thưởng : 10 £ Cơ hội chiến thắng : 1 trong 134
Prize #8VIII Trùng
X
+
X
:
2 + 0
Giải thưởng : 5 £ Cơ hội chiến thắng : 1 trong 15
Tổng quan cơ hội để thắng bất kỳ giải nào : 1 trong 12,4

OK