ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Powerball

1
4
11
59
67
10
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: US$174,000,000
Powerball

Powerball

€158,007,000
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$0.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 0
ผู้ชนะ:   5 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$1,000,000.00
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   14 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$50,000.00
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
X
:
4+ 0
ผู้ชนะ:   328 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$100.00
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   898 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$100.00
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
X
:
3+ 0
ผู้ชนะ:   22,873 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$7.00
รางวัล #7 VII ตรงกัน
X
X
:
2+ 1
ผู้ชนะ:   18,863 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$7.00
รางวัล #8 VIII ตรงกัน
X
X
:
1+ 1
ผู้ชนะ:   137,556 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$4.00
รางวัล #9 IX ตรงกัน
X
X
:
0+ 1
ผู้ชนะ:   320,506 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$4.00
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   501,043 รางวัลรวม:   US$7,947,000.00
Powerball

Powerball

€158,007,000