ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Powerball

10
40
45
56
67
2
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: US$278,000,000
Powerball

Powerball

€247,940,000
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$0.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 0
ผู้ชนะ:   2 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$1,000,000.00
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   18 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$50,000.00
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
X
:
4+ 0
ผู้ชนะ:   380 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$100.00
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   903 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$100.00
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
X
:
3+ 0
ผู้ชนะ:   23,274 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$7.00
รางวัล #7 VII ตรงกัน
X
X
:
2+ 1
ผู้ชนะ:   19,353 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$7.00
รางวัล #8 VIII ตรงกัน
X
X
:
1+ 1
ผู้ชนะ:   155,061 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$4.00
รางวัล #9 IX ตรงกัน
X
X
:
0+ 1
ผู้ชนะ:   379,745 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$4.00
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   578,736 รางวัลรวม:   US$5,465,913.00
Powerball

Powerball

€247,940,000