ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Powerball

6
33
35
36
64
24
ค่าประมาณแจ็คพอต: US$120,000,000
ชั้น จับคู่
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน
รางวัล #1 I จับคู่
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   US$0.00
รางวัล #2 II จับคู่
X
X
:
5+ 0
ผู้ชนะ:   1 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   US$1,000,000.00
รางวัล #3 III จับคู่
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   10 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   US$50,000.00
รางวัล #4 IV จับคู่
X
X
:
4+ 0
ผู้ชนะ:   226 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   US$100.00
รางวัล #5 V จับคู่
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   555 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   US$100.00
รางวัล #6 VI จับคู่
X
X
:
3+ 0
ผู้ชนะ:   15,305 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   US$7.00
รางวัล #7 VII จับคู่
X
X
:
2+ 1
ผู้ชนะ:   13,320 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   US$7.00
รางวัล #8 VIII จับคู่
X
X
:
1+ 1
ผู้ชนะ:   103,317 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   US$4.00
รางวัล #9 IX จับคู่
X
X
:
0+ 1
ผู้ชนะ:   249,977 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   US$4.00
ผลรวมทั้งหมด: ผู้ชนะทั้งหมด:   382,711 :   US$3,191,651.00