Oz Lotto – ล็อตโต้ออนไลน์

ผลลัพธ์ล่าสุด (20 ก.ค. 2021 20:30)

ผลลัพธ์ล่าสุด (20 ก.ค. 2021 20:30)
11
13
19
21
23
40
45
36
44
Oz Lotto

Oz Lotto

€6,255,523
ประเทศ ตาราง ช่วงคาดเดา
ประเทศ Australia ตาราง วันอังคาร 10:30 UTC เวลาท้องถิ่นของล็อตเตอรี่ วันอังคาร 20:30 GMT+10
ช่วงคาดเดา 7/45
ผลลัพธ์ล่าสุด (20 ก.ค. 2021 20:30): ผลลัพธ์ล่าสุด (20 ก.ค. 2021 20:30)
11
13
19
21
23
40
45
36
44
Tier ตรงกัน
X
+
X
รางวัล โอกาสที่จะชนะ
รางวัล #1I ตรงกัน
X
:
7
รางวัล : 40.00% ถูกแชร์
แจ็คพอต
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 45,379,620
รางวัล #2II ตรงกัน
X
+
X
:
6 + 1
รางวัล : 1.70% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$45,701.6
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 3,241,401
รางวัล #3III ตรงกัน
X
:
6
รางวัล : 3.50% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$4,454.9
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 180,078
รางวัล #4IV ตรงกัน
X
+
X
:
5 + 1
รางวัล : 1.80% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$354.4
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 29,602
รางวัล #5V ตรงกัน
X
:
5
รางวัล : 2.10% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$47.4
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 3,430
รางวัล #6VI ตรงกัน
X
:
4
รางวัล : 24.00% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$24.1
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 154
รางวัล #7VII ตรงกัน
X
+
X
:
3 + 1
รางวัล : 26.90% ถูกแชร์
ประมาณ: AU$15.3
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 87
โอกาสโดยรวมในการชนะรางวัลใด ๆ : 1 ใน 54.59
Oz Lotto

Oz Lotto

€6,255,523