GG World Million ლოტო ონლაინ

ბოლო შედეგები (19 აგვ. 2022, 20:45)

ბოლო შედეგები (19 აგვ. 2022, 20:45)
2
9
13
19
38
2
6
ქვეყანა განრიგი სათამაშო დიაპაზონი
ქვეყანა World განრიგი სამშაბათი 18:45 UTC ლატარიის ჩატარების დრო: სამშაბათი 20:45 GMT+2
პარასკევი 18:45 UTC ლატარიის ჩატარების დრო: პარასკევი 20:45 GMT+2
სათამაშო დიაპაზონი 5/50 + 2/12
ბოლო შედეგები (19 აგვ. 2022, 20:45): ბოლო შედეგები (19 აგვ. 2022, 20:45)
2
9
13
19
38
2
6
Tier შესატყვისი
X
+
X
პრიზი მოგების შანსი
პრიზი #1I შესატყვისი
X
+
X
:
5 + 2
პრიზი : ჯეკპოტი მოგების შანსი : 1 139 838 160-დან
პრიზი #2II შესატყვისი
X
+
X
:
5 + 1
პრიზი : 5 000 US$ მოგების შანსი : 1 6 991 908-დან
პრიზი #3III შესატყვისი
X
+
X
:
5 + 0
პრიზი : 2 500 US$ მოგების შანსი : 1 3 107 514,67-დან
პრიზი #4IV შესატყვისი
X
+
X
:
4 + 2
პრიზი : 1 000 US$ მოგების შანსი : 1 621 502,93-დან
პრიზი #5V შესატყვისი
X
+
X
:
4 + 1
პრიზი : 2,10% გაზიარებულია
სავარაუდო: 114 US$
მოგების შანსი : 1 31 075,15-დან
პრიზი #6VI შესატყვისი
X
+
X
:
3 + 2
პრიზი : 0,67% გაზიარებულია
სავარაუდო: 16,6 US$
მოგების შანსი : 1 14 125,07-დან
პრიზი #7VII შესატყვისი
X
+
X
:
4 + 0
პრიზი : 0,38% გაზიარებულია
სავარაუდო: 9,2 US$
მოგების შანსი : 1 13 811,18-დან
პრიზი #8VIII შესატყვისი
X
+
X
:
2 + 2
პრიზი : 1,75% გაზიარებულია
სავარაუდო: 3 US$
მოგების შანსი : 1 985,47-დან
პრიზი #9IX შესატყვისი
X
+
X
:
3 + 1
პრიზი : 1,85% გაზიარებულია
სავარაუდო: 2,2 US$
მოგების შანსი : 1 706,25-დან
პრიზი #10X შესატყვისი
X
+
X
:
3 + 0
პრიზი : 3,50% გაზიარებულია
სავარაუდო: 1,9 US$
მოგების შანსი : 1 313,89-დან
პრიზი #11XI შესატყვისი
X
+
X
:
1 + 2
პრიზი : 4,95% გაზიარებულია
სავარაუდო: 1,6 US$
მოგების შანსი : 1 187,71-დან
პრიზი #12XII შესატყვისი
X
+
X
:
2 + 1
პრიზი : 14,85% გაზიარებულია
სავარაუდო: 1,2 US$
მოგების შანსი : 1 49,27-დან
პრიზი #13XIII შესატყვისი
X
+
X
:
2 + 0
პრიზი : 0,4 US$ მოგების შანსი : 1 21,9-დან
ნებისმიერი პრიზის მოგების საერთო შანსი : 1 12,97-დან

OK