Kết quả xổ số Mon & Wed Lotto

1
16
19
24
39
40
11
12
Giải jackpot ước lượng: 1.000.000 AU$
Mon & Wed Lotto

Mon & Wed Lotto

639.410 €
Tier Trùng
X
+
X
Người thắng Tiền thưởng cho mỗi người thắng
Prize #1 I Trùng
X
:
6
Người thắng:   0 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   0,00 AU$
Prize #2 II Trùng
X
X
:
5+ 1
Người thắng:   9 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   7.697,65 AU$
Prize #3 III Trùng
X
:
5
Người thắng:   240 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   446,75 AU$
Prize #4 IV Trùng
X
:
4
Người thắng:   11.283 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   27,05 AU$
Prize #5 V Trùng
X
X
:
3+ 1
Người thắng:   29.395 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   14,75 AU$
Prize #6 VI Trùng
X
X
:
1+ 2
Người thắng:   68.765 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   10,65 AU$
Tổng tiền: Tổng số người thắng:   109.692 Tổng giải thưởng:   1.647.627,50 AU$
Mon & Wed Lotto

Mon & Wed Lotto

639.410 €

OK