ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Thunderball

7
13
17
19
35
11
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: £500,000
Thunderball

Thunderball

€585,875
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   £0.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 0
ผู้ชนะ:   1 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   £5,000.00
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   41 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   £250.00
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
X
:
4+ 0
ผู้ชนะ:   491 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   £100.00
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   1,468 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   £20.00
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
X
:
3+ 0
ผู้ชนะ:   18,824 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   £10.00
รางวัล #7 VII ตรงกัน
X
X
:
2+ 1
ผู้ชนะ:   15,704 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   £10.00
รางวัล #8 VIII ตรงกัน
X
X
:
1+ 1
ผู้ชนะ:   59,900 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   £5.00
รางวัล #9 IX ตรงกัน
X
X
:
0+ 1
ผู้ชนะ:   71,018 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   £3.00
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   167,447 รางวัลรวม:   £951,544.00
Thunderball

Thunderball

€585,875