ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล SuperEnalotto

21
25
40
50
71
87
22
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: €58,700,000
SuperEnalotto

SuperEnalotto

€59,800,000
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
:
6
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €0.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €0.00
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
:
5
ผู้ชนะ:   5 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €40,409.12
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
:
4
ผู้ชนะ:   558 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €487.89
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
:
3
ผู้ชนะ:   21,662 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €31.66
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
:
2
ผู้ชนะ:   346,661 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €5.55
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   368,886 รางวัลรวม:   €3,084,075.69
SuperEnalotto

SuperEnalotto

€59,800,000