ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล SuperEnalotto

21
28
38
42
66
88
60
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: €97,100,000
SuperEnalotto

SuperEnalotto

€98,300,000
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
:
6
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €0.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €0.00
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
:
5
ผู้ชนะ:   6 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €31,269.14
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
:
4
ผู้ชนะ:   491 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €390.00
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
:
3
ผู้ชนะ:   20,942 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €27.48
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
:
2
ผู้ชนะ:   320,059 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €5.58
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   341,498 รางวัลรวม:   €2,740,520.22
SuperEnalotto

SuperEnalotto

€98,300,000