ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล SuperEnalotto

1
21
29
40
42
58
25
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: €249,200,000
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
:
6
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €0.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €0.00
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
:
5
ผู้ชนะ:   2 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €136,259.58
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
:
4
ผู้ชนะ:   719 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €392.40
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
:
3
ผู้ชนะ:   29,132 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €28.83
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
:
2
ผู้ชนะ:   497,290 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €5.21
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   527,143 รางวัลรวม:   €3,985,411.22