ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Quina

27
42
46
47
62
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: R$7,600,000
Quina

Quina

€1,343,532
Tier ตรงกัน
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
X
:
5
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   R$0.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
4
ผู้ชนะ:   70 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   R$10,778.49
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
X
:
3
ผู้ชนะ:   6,643 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   R$170.79
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
X
:
2
ผู้ชนะ:   170,990 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   R$3.64
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   177,703 รางวัลรวม:   R$2,511,455.87
Quina

Quina

€1,343,532