ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Mega-Sena

41
45
48
51
53
58
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: R$3,000,000
Tier ตรงกัน
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
X
:
6
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   R$0.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5
ผู้ชนะ:   26 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   R$71,728.72
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
X
:
4
ผู้ชนะ:   1,510 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   R$1,764.37
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   1,536 รางวัลรวม:   R$4,529,145.42