ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Mega-Sena

7
10
27
35
43
59
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: R$23,500,000
Mega-Sena

Mega-Sena

€483,712
Tier ตรงกัน
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
X
:
6
ผู้ชนะ:   2 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   R$12,503,139.64
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5
ผู้ชนะ:   93 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   R$31,102.36
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
X
:
4
ผู้ชนะ:   5,939 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   R$695.76
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   6,034 รางวัลรวม:   R$32,030,917.40
Mega-Sena

Mega-Sena

€483,712