ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Mega Millions

21
26
56
61
65
4
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: US$73,000,000
Mega Millions

Mega Millions

€72,450,000
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$0.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 0
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$1,000,000.00
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   9 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$10,000.00
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
X
:
4+ 0
ผู้ชนะ:   242 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$500.00
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   627 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$200.00
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
X
:
3+ 0
ผู้ชนะ:   14,900 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$10.00
รางวัล #7 VII ตรงกัน
X
X
:
2+ 1
ผู้ชนะ:   14,130 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$10.00
รางวัล #8 VIII ตรงกัน
X
X
:
1+ 1
ผู้ชนะ:   115,873 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$4.00
รางวัล #9 IX ตรงกัน
X
X
:
0+ 1
ผู้ชนะ:   300,688 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$2.00
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   446,469 รางวัลรวม:   US$1,691,568.00
Mega Millions

Mega Millions

€72,450,000