ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Mega Millions

7
9
18
29
39
13
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: US$31,000,000
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   1 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$31,000,000.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 0
ผู้ชนะ:   1 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$1,000,000.00
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   24 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$10,000.00
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
X
:
4+ 0
ผู้ชนะ:   474 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$500.00
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   1,351 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$200.00
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
X
:
3+ 0
ผู้ชนะ:   26,514 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$10.00
รางวัล #7 VII ตรงกัน
X
X
:
2+ 1
ผู้ชนะ:   23,167 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$10.00
รางวัล #8 VIII ตรงกัน
X
X
:
1+ 1
ผู้ชนะ:   150,178 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$4.00
รางวัล #9 IX ตรงกัน
X
X
:
0+ 1
ผู้ชนะ:   316,213 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$2.00
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   517,923 :   US$34,477,148.00