ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัลล็อตเตอรี่ UK

6
7
17
28
34
37
59
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: £3,800,000
UK Lottery

UK Lottery

€5,956,076
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
:
6
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   £0.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   1 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   £1,000,000.00
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
:
5
ผู้ชนะ:   104 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   £1,750.00
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
:
4
ผู้ชนะ:   7,111 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   £140.00
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
:
3
ผู้ชนะ:   149,811 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   £30.00
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
:
2
ผู้ชนะ:   1,232,255 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   Quick Pick ฟรี
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   1,389,282 รางวัลรวม:   £6,671,870.00
UK Lottery

UK Lottery

€5,956,076