ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Lotto Austria

2
12
14
29
42
45
30
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: €1,000,000
Lotto Austria

Lotto Austria

€1,400,000
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
:
6
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €0.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   2 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €41,807.70
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
:
5
ผู้ชนะ:   60 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €1,520.20
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   133 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €205.70
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
:
4
ผู้ชนะ:   3,045 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €49.90
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   3,999 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €17.10
รางวัล #7 VII ตรงกัน
X
:
3
ผู้ชนะ:   51,491 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €5.30
รางวัล #8 VIII ตรงกัน
X
X
:
0+ 1
ผู้ชนะ:   156,707 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €1.20
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   215,437 รางวัลรวม:   €883,464.60
Lotto Austria

Lotto Austria

€1,400,000