ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Lotto Austria

7
12
28
31
35
40
19
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: €2,200,000
Lotto Austria

Lotto Austria

€1,000,000
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
:
6
ผู้ชนะ:   1 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €2,255,820.60
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   5 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €23,382.20
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
:
5
ผู้ชนะ:   80 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €1,594.20
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   256 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €149.40
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
:
4
ผู้ชนะ:   4,545 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €46.70
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   6,483 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €14.70
รางวัล #7 VII ตรงกัน
X
:
3
ผู้ชนะ:   74,790 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €5.10
รางวัล #8 VIII ตรงกัน
X
X
:
0+ 1
ผู้ชนะ:   226,100 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €1.20
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   312,260 รางวัลรวม:   €3,498,814.60
Lotto Austria

Lotto Austria

€1,000,000