ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Lotto America

9
14
15
34
44
8
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: US$3,250,000
Lotto America

Lotto America

€2,854,875
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$0.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 0
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$20,000.00
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   1 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$1,000.00
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
X
:
4+ 0
ผู้ชนะ:   16 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$100.00
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   104 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$20.00
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
X
:
3+ 0
ผู้ชนะ:   971 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$5.00
รางวัล #7 VII ตรงกัน
X
X
:
2+ 1
ผู้ชนะ:   1,603 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$5.00
รางวัล #8 VIII ตรงกัน
X
X
:
1+ 1
ผู้ชนะ:   8,814 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$2.00
รางวัล #9 IX ตรงกัน
X
X
:
0+ 1
ผู้ชนะ:   15,218 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   US$2.00
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   26,727 รางวัลรวม:   US$65,614.00
Lotto America

Lotto America

€2,854,875