ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Lotto 6aus49

7
15
16
24
37
43
5S
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: €7,000,000
Lotto 6aus49

Lotto 6aus49

€10,000,000
Tier ตรงกัน
X
S
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
X
:
6+ S
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €0.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
6
ผู้ชนะ:   2 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €1,897,228.60
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
X
:
5+ S
ผู้ชนะ:   21 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €21,450.90
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
X
:
5
ผู้ชนะ:   267 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €5,029.00
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
X
:
4+ S
ผู้ชนะ:   1,671 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €222.90
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
X
:
4
ผู้ชนะ:   14,284 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €61.80
รางวัล #7 VII ตรงกัน
X
X
:
3+ S
ผู้ชนะ:   35,057 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €21.40
รางวัล #8 VIII ตรงกัน
X
X
:
3
ผู้ชนะ:   289,183 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €12.30
รางวัล #9 IX ตรงกัน
X
X
:
2+ S
ผู้ชนะ:   275,971 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €6.00
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   616,456 รางวัลรวม:   €12,805,882.90
Lotto 6aus49

Lotto 6aus49

€10,000,000