ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Lotto 6aus49

7
8
18
38
39
48
2S
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: €36,000,000
Lotto 6aus49

Lotto 6aus49

€3,000,000
Tier ตรงกัน
X
S
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
X
:
6+ S
ผู้ชนะ:   1 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €36,204,807.90
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
6
ผู้ชนะ:   3 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €581,236.60
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
X
:
5+ S
ผู้ชนะ:   77 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €7,850.40
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
X
:
5
ผู้ชนะ:   904 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €1,993.10
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
X
:
4+ S
ผู้ชนะ:   2,701 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €185.00
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
X
:
4
ผู้ชนะ:   30,591 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €38.70
รางวัล #7 VII ตรงกัน
X
X
:
3+ S
ผู้ชนะ:   42,143 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €23.90
รางวัล #8 VIII ตรงกัน
X
X
:
3
ผู้ชนะ:   439,018 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €10.80
รางวัล #9 IX ตรงกัน
X
X
:
2+ S
ผู้ชนะ:   322,777 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   €6.00
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   838,215 รางวัลรวม:   €49,723,591.70
Lotto 6aus49

Lotto 6aus49

€3,000,000