Quina – ล็อตโต้ออนไลน์

ผลลัพธ์ล่าสุด (20 ต.ค. 2021 20:00)

ผลลัพธ์ล่าสุด (20 ต.ค. 2021 20:00)
5
28
34
43
56
Quina

Quina

€106,476
ประเทศ ตาราง ช่วงคาดเดา
ประเทศ Brazil ตาราง วันจันทร์ 23:00 UTC เวลาท้องถิ่นของล็อตเตอรี่ วันจันทร์ 20:00 GMT-3
วันอังคาร 23:00 UTC เวลาท้องถิ่นของล็อตเตอรี่ วันอังคาร 20:00 GMT-3
วันพุธ 23:00 UTC เวลาท้องถิ่นของล็อตเตอรี่ วันพุธ 20:00 GMT-3
วันพฤหัสบดี 23:00 UTC เวลาท้องถิ่นของล็อตเตอรี่ วันพฤหัสบดี 20:00 GMT-3
วันศุกร์ 23:00 UTC เวลาท้องถิ่นของล็อตเตอรี่ วันศุกร์ 20:00 GMT-3
วันเสาร์ 23:00 UTC เวลาท้องถิ่นของล็อตเตอรี่ วันเสาร์ 20:00 GMT-3
ช่วงคาดเดา 5/80
ผลลัพธ์ล่าสุด (20 ต.ค. 2021 20:00): ผลลัพธ์ล่าสุด (20 ต.ค. 2021 20:00)
5
28
34
43
56
Tier ตรงกัน
X
รางวัล โอกาสที่จะชนะ
รางวัล #1I ตรงกัน
X
+
X
:
5
รางวัล : 35.00% ถูกแชร์
แจ็คพอต
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 24,040,016
รางวัล #2II ตรงกัน
X
+
X
:
4
รางวัล : 19.00% ถูกแชร์ โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 64,106.71
รางวัล #3III ตรงกัน
X
+
X
:
3
รางวัล : 20.00% ถูกแชร์ โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 866.31
รางวัล #4IV ตรงกัน
X
+
X
:
2
รางวัล : 11.00% ถูกแชร์ โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 35.6
โอกาสโดยรวมในการชนะรางวัลใด ๆ : 1 ใน 34.18
Quina

Quina

€106,476