Lotto Austria – ล็อตโต้ออนไลน์

ผลลัพธ์ล่าสุด (7 ส.ค. 2022 19:15)

ผลลัพธ์ล่าสุด (7 ส.ค. 2022 19:15)
1
16
30
31
37
42
25
ประเทศ ตาราง ช่วงคาดเดา
ประเทศ Austria ตาราง วันพุธ 17:15 UTC เวลาท้องถิ่นของล็อตเตอรี่ วันพุธ 19:15 GMT+2
วันอาทิตย์ 17:15 UTC เวลาท้องถิ่นของล็อตเตอรี่ วันอาทิตย์ 19:15 GMT+2
ช่วงคาดเดา 6/45
ผลลัพธ์ล่าสุด (7 ส.ค. 2022 19:15): ผลลัพธ์ล่าสุด (7 ส.ค. 2022 19:15)
1
16
30
31
37
42
25
Tier ตรงกัน
X
+
X
รางวัล โอกาสที่จะชนะ
รางวัล #1I ตรงกัน
X
:
6
รางวัล : 40.00% ถูกแชร์
แจ็คพอต
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 8,145,060
รางวัล #2II ตรงกัน
X
+
X
:
5 + 1
รางวัล : 5.50% ถูกแชร์
ประมาณ: €182,762.2
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 1,357,510
รางวัล #3III ตรงกัน
X
:
5
รางวัล : 6.00% ถูกแชร์
ประมาณ: €1,401.5
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 35,724.9
รางวัล #4IV ตรงกัน
X
+
X
:
4 + 1
รางวัล : 1.80% ถูกแชร์
ประมาณ: €185.3
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 14,290.6
รางวัล #5V ตรงกัน
X
:
4
รางวัล : 10.00% ถูกแชร์
ประมาณ: €51.6
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 772.4
รางวัล #6VI ตรงกัน
X
+
X
:
3 + 1
รางวัล : 4.50% ถูกแชร์
ประมาณ: €16.2
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 579.3
รางวัล #7VII ตรงกัน
X
:
3
รางวัล : 18.10% ถูกแชร์
ประมาณ: €5.5
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 48.3
รางวัล #8VIII ตรงกัน
X
+
X
:
0 + 1
รางวัล : €1.2 โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 16.2
โอกาสโดยรวมในการชนะรางวัลใด ๆ : 1 ใน 12