Lotto Austria ონლაინ ლატარიის

ბოლო შედეგები (9 ივნ. 2021, 19:15)

ბოლო შედეგები (9 ივნ. 2021, 19:15)
3
9
24
38
39
42
29
Lotto Austria

Lotto Austria

1 500 000 €
ქვეყანა განრიგი სათამაშო დიაპაზონი
ქვეყანა Austria განრიგი ოთხშაბათი 17:15 UTC ლატარიის ჩატარების დრო: ოთხშაბათი 19:15 GMT+2
კვირა 17:15 UTC ლატარიის ჩატარების დრო: კვირა 19:15 GMT+2
სათამაშო დიაპაზონი 6/45
ბოლო შედეგები (9 ივნ. 2021, 19:15): ბოლო შედეგები (9 ივნ. 2021, 19:15)
3
9
24
38
39
42
29
Tier შესატყვისი
X
+
X
პრიზი მოგების შანსი
პრიზი #1I შესატყვისი
X
:
6
პრიზი : 40,00% გაზიარებულია
ჯეკპოტი
მოგების შანსი : 1 8 145 060-დან
პრიზი #2II შესატყვისი
X
+
X
:
5 + 1
პრიზი : 5,50% გაზიარებულია
სავარაუდო: 182 762,2 €
მოგების შანსი : 1 1 357 510-დან
პრიზი #3III შესატყვისი
X
:
5
პრიზი : 6,00% გაზიარებულია
სავარაუდო: 1 401,5 €
მოგების შანსი : 1 35 724,9-დან
პრიზი #4IV შესატყვისი
X
+
X
:
4 + 1
პრიზი : 1,80% გაზიარებულია
სავარაუდო: 185,3 €
მოგების შანსი : 1 14 290,6-დან
პრიზი #5V შესატყვისი
X
:
4
პრიზი : 10,00% გაზიარებულია
სავარაუდო: 51,6 €
მოგების შანსი : 1 772,4-დან
პრიზი #6VI შესატყვისი
X
+
X
:
3 + 1
პრიზი : 4,50% გაზიარებულია
სავარაუდო: 16,2 €
მოგების შანსი : 1 579,3-დან
პრიზი #7VII შესატყვისი
X
:
3
პრიზი : 18,10% გაზიარებულია
სავარაუდო: 5,5 €
მოგების შანსი : 1 48,3-დან
პრიზი #8VIII შესატყვისი
X
+
X
:
0 + 1
პრიზი : 1,2 € მოგების შანსი : 1 16,2-დან
ნებისმიერი პრიზის მოგების საერთო შანსი : 1 12-დან
Lotto Austria

Lotto Austria

1 500 000 €

OK